Facebook

Uplatnit (pravidlo) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu uplatnit (pravidlo).

Význam: Uplatnit znamená aplikovat, používat nebo implementovat pravidlo nebo zákon.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

dovést

Dovést znamená dosáhnout cíle, splnit úkol nebo získat požadovaný výsledek.

přivést

Přivést znamená donést, přinést nebo přepravit něco/někoho na určité místo.

odvést

Odvést znamená převést něco od jedné osoby nebo místa k druhému, nebo přesunout něco z jednoho místa na jiné.

zařídit <co kde>

Zařídit: uskutečnit věc, postarat se o něco, zajistit, aby vše bylo v pořádku.

instalovat

Instalovat znamená nainstalovat softwarovou aplikaci, aby se začala používat.

uvést do chodu

Spustit a aktivovat systém, aby začal fungovat.

vpravit (sondu)

Vpravit sondu znamená zasunout ji do tkáně nebo orgánu, aby se získaly informace o jejich stavu.

vsunout

Vsunout znamená zasunout nebo vložit něco dovnitř jiného předmětu.

vložit

Vložit znamená přidat nebo začlenit něco nového do něčeho již existujícího.

svést <kam> (potok)

Svést potok znamená přesměrovat jeho tok do jiného kanálu.

prosadit <co>

Prosadit: dosáhnout, aby se něco uskutečnilo; prosazovat, aby se něčí představy staly skutečností.

Podobná synonyma

uvést se

Uvést se znamená představit se, potvrdit vlastní identitu a sdělit informace o sobě.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

vpravit

Vpravit znamená zasunout, vložit nebo zabudovat, což může být objekt či myšlenka.

plísnit <koho>

Plísnit znamená kritizovat nebo hanit někoho nepřiměřeně, často za účelem zesměšňování.

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.

vypuzovat <koho>

Vypuzovat znamená násilně odstranit, vyhnat nebo vyřadit kohokoliv.

obávat se <koho>

Projevovat strach a obavu o něco nebo někoho; bát se neúspěchu, nebezpečí nebo následků.

být v chodu

Být v chodu znamená fungovat nebo pracovat správně a účinně, být v provozu a být schopen plnit své úkoly.

nazvat <koho jak>

Nazvat člověka jménem: přidělit mu jméno, jakým je označován.

utýrat <koho>

Utýrat znamená fyzicky nebo psychicky týrat člověka; ubližovat, zneužívat, zastrašovat nebo omezovat jeho svobodu.

ospravedlnit <koho>

Ospravedlnit znamená vysvětlit, proč bylo něco uděleno nebo uděláno a omluvit se za to.

honorovat <koho>

Honorovat znamená ocenit či respektovat někoho a vyjádřit mu tím úctu.

hlasovat <pro koho>

Hlasovat znamená vybrat kandidáta a dát mu svůj hlas ve volbách.

vyhodit <koho>

Vyhodit znamená odstranit, případně odmítnout či vyloučit někoho.

balamutit <koho>

Balamutit znamená obviňovat někoho z bezdůvodných obvinění nebo vyvolávat nesmyslné konflikty.

otírat se <o koho>

Otírat se znamená upínat pozornost, aby se získal něčí přízeň nebo pozornost.

porazit <koho>

Zvítězit nad někým, zvládnout, zdolat něco, co vyžaduje vytrvalost, schopnosti nebo dovednosti.

navrhovat <koho>

Navrhovat je představovat někomu názor nebo návrh, aby se mohl rozhodnout.

zbavit <koho> (soudnosti)

Zbavit někoho soudnosti znamená odebrat mu schopnost uvažovat rozumně a učinit racionální rozhodnutí.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout a ublížit mu fyzicky nebo psychicky, často mluvíme o bití nebo bicí.

strčit <do koho>

Strčit znamená fyzicky tlačit nějakou osobu nebo předmět do něčeho nebo někoho.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odmítnout jeho návrhy, argumenty nebo požadavky.

obdarovat <koho čím>

Obdarovat: dát něčímu dar, dárek nebo pozornost jako známku úcty nebo lásky.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).

odvléci <koho kam>

Odvléci: přesunout někoho nebo něco jinam; přenést někoho nebo něco někam jinam.

zkritizovat <koho>

Zkritizovat znamená upřímně a konstruktivně vyjádřit svůj názor na jeho činnosti, postoje a myšlenky.

útočit <na koho n. co>

Útočit je vystupování proti někomu nebo něčemu, aby byl způsoben fyzický nebo psychický útok.

vyžírat <koho>

Vyžírat znamená ponižovat a zneužívat někoho, abyste na něm dosáhli svých cílů.