Facebook

Návod - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu návod.

Význam: Návod je pokyny k provedení nebo obsluze procesu nebo výrobku.

poučení

Poučení je výsledek prožitého zážitku, který nám pomáhá k rozvoji našich osobností.

instrukce

Instrukce je pokyn, který vysvětluje, jak provést nějakou činnost.

rada

Rada je doporučení, které poskytují ostatní, aby pomohli někomu rozhodnout se nebo vyřešit nějaký problém.

pokyn

Pokyn je příkaz nebo instrukce, která určuje, jak se má něco provést.

předpis

Předpis je ustanovení nebo nařízení, které stanoví pravidla, závazky nebo postupy pro jeho dodržování.

recept

Recept je postup k přípravě jídla nebo nápoje; je kombinací ingrediencí a kroků, které je třeba dodržet, aby se jídlo připravilo správně.

vodítko

Vodítko je pomůcka, která slouží k ukázání cesty nebo jako podpora při učení.

popud

Popud je podnět k pohybu či činnosti, který vyvolává reakci.

vybídnutí

Vybídnutí je přímá žádost o něco, často o odpověď nebo akci.

podnět

Podnět je stimulace, která vyvolává myšlenky, chování nebo akce.

ustanovení

Ustanovení je pravidlo nebo zákonný požadavek, který určuje, jak se mají lidé nebo organizace chovat.

nařízení

Nařízení je formální předpis, který je vydaný vládou nebo jinou autoritou, který stanovuje požadavky a podmínky pro účastníky.

pravidlo

Pravidlo je princip nebo zásada, která se používá pro určení správného postupu nebo chování.

směrnice

Směrnice jsou pravidla nebo pokyny, které stanovují, jak se má něco provádět, aby bylo dosaženo určitého cíle.

direktiva

Direktiva je pokyn nebo instrukce, která určuje jak má být provedena určitá činnost.

norma

Norma je pravidlo nebo standard, který se používá, aby se zajištila konzistence, kvalita nebo bezpečnost.

normativ

Normativ je předpis nebo postup, který určuje, jaká chování, postupy nebo akce jsou přijatelné.

recepis

Recepis je návod na přípravu jídla nebo nápoje, seznam ingrediencí a postup jejich přípravy.

Podobná synonyma

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

zrušovat (nařízení)

Zrušování znamená oficiální zastavení nebo anulování čehokoliv, jako například zákonů, smluv, nástrojů nebo dohod.

odezva (na podnět)

Reakce (na podnět); zpětná vazba, reakční doba.

právní norma

Právní norma je formálně vymezené pravidlo, které vymezuje práva a povinnosti mezi lidmi a stanovuje právní úpravu vztahů.

zachovávat (nařízení)

Udržovat, dodržovat; plnit, provádět; dbalý, věrný; respektovat, přenášet.

podnět (činu)

Podnět je akce, událost, myšlenka nebo informace, která vyvolává činnost nebo reakci.

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.

norma (právní)

Norma je právní předpis, který stanovuje základní pravidla a určuje, jak se má člověk chovat.

rušit (nařízení)

Rušit znamená přerušit (platnost) zákona, nařízení nebo jiného pravidla.

uplatnit (pravidlo)

Uplatnit znamená aplikovat, používat nebo implementovat pravidlo nebo zákon.

zachovat (předpis)

Zachovat = dodržet, uchovat, respektovat, udržet.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

poučení (církevní)

Poučení je církevní učení, které je zaměřeno na provádění dobra a zdravého rozumu, aby bylo možné dosáhnout duchovního života.