Facebook

Pokyn - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu pokyn.

Význam: Pokyn je instrukce nebo rada, která je dána jako instrukce, aby se něco udělalo.

vybídnutí

Vybídnutí je forma pozvání, která umožňuje druhé straně odpovědět.

návod

Návod je instrukce k používání nebo provádění činnosti, která je popsána krok za krokem.

směrnice

Směrnice jsou pokyny nebo politiky, které stanovují, jak se má postupovat v určitých situacích.

instrukce

Instrukce je pokyn, který vysvětluje, jak správně provést určitou činnost.

dispozice

Dispozice je schopnost přizpůsobit se situaci a přijmout rychlé a správné rozhodnutí.

ustanovení

Ustanovení je pravidlo nebo zákonný požadavek, který určuje, jak se mají lidé nebo organizace chovat.

nařízení

Nařízení je formální předpis, který je vydaný vládou nebo jinou autoritou, který stanovuje požadavky a podmínky pro účastníky.

pravidlo

Pravidlo je princip nebo zásada, která se používá pro určení správného postupu nebo chování.

direktiva

Direktiva je pokyn nebo instrukce, která určuje jak má být provedena určitá činnost.

norma

Norma je pravidlo nebo standard, který se používá, aby se zajištila konzistence, kvalita nebo bezpečnost.

normativ

Normativ je předpis nebo postup, který určuje, jaká chování, postupy nebo akce jsou přijatelné.

recept

Recept je návod na přípravu jídla nebo nápoje, obsahující ingredience, množství, postup přípravy a servírování.

recepis

Recepis je návod na přípravu jídla nebo nápoje, seznam ingrediencí a postup jejich přípravy.

Podobná synonyma

uplatnit (pravidlo)

Uplatnit znamená aplikovat, používat nebo implementovat pravidlo nebo zákon.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

právní norma

Právní norma je formálně vymezené pravidlo, které vymezuje práva a povinnosti mezi lidmi a stanovuje právní úpravu vztahů.

zrušovat (nařízení)

Zrušování znamená oficiální zastavení nebo anulování čehokoliv, jako například zákonů, smluv, nástrojů nebo dohod.

rušit (nařízení)

Rušit znamená přerušit (platnost) zákona, nařízení nebo jiného pravidla.

zachovávat (nařízení)

Udržovat, dodržovat; plnit, provádět; dbalý, věrný; respektovat, přenášet.

zpřesnit (instrukce)

Zpřesnit znamená zlepšit nebo vylepšit něco, provést úpravy, aby bylo přesnější nebo lepší.

norma (právní)

Norma je právní předpis, který stanovuje základní pravidla a určuje, jak se má člověk chovat.