Facebook

Instrukce - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu instrukce.

Význam: Instrukce je pokyn pro provedení určité činnosti nebo akce.

návod

Návod je pokyny nebo instrukce, které vám pomohou používat něco nebo provádět nějakou činnost.

poučení

Poučení je nabytí moudrosti prostřednictvím rad, výkladu a instrukcí.

pokyn

Pokyn je instrukce, rada nebo pokyn pro lidi, jak postupovat v určité situaci.

ustanovení

Ustanovení je pravidlo nebo zákonný požadavek, který určuje, jak se mají lidé nebo organizace chovat.

nařízení

Nařízení je formální předpis, který je vydaný vládou nebo jinou autoritou, který stanovuje požadavky a podmínky pro účastníky.

pravidlo

Pravidlo je princip nebo zásada, která se používá pro určení správného postupu nebo chování.

směrnice

Směrnice jsou pravidla nebo pokyny, které stanovují, jak se má něco provádět, aby bylo dosaženo určitého cíle.

direktiva

Direktiva je pokyn nebo instrukce, která určuje jak má být provedena určitá činnost.

norma

Norma je pravidlo nebo standard, který se používá, aby se zajištila konzistence, kvalita nebo bezpečnost.

normativ

Normativ je předpis nebo postup, který určuje, jaká chování, postupy nebo akce jsou přijatelné.

recept

Recept je návod na přípravu jídla nebo nápoje, obsahující ingredience, množství, postup přípravy a servírování.

recepis

Recepis je návod na přípravu jídla nebo nápoje, seznam ingrediencí a postup jejich přípravy.

Podobná synonyma

rušit (nařízení)

Rušit znamená přerušit (platnost) zákona, nařízení nebo jiného pravidla.

právní norma

Právní norma je formálně vymezené pravidlo, které vymezuje práva a povinnosti mezi lidmi a stanovuje právní úpravu vztahů.

zrušovat (nařízení)

Zrušování znamená oficiální zastavení nebo anulování čehokoliv, jako například zákonů, smluv, nástrojů nebo dohod.

norma (právní)

Norma je právní předpis, který stanovuje základní pravidla a určuje, jak se má člověk chovat.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

poučení (církevní)

Poučení je církevní učení, které je zaměřeno na provádění dobra a zdravého rozumu, aby bylo možné dosáhnout duchovního života.

zachovávat (nařízení)

Udržovat, dodržovat; plnit, provádět; dbalý, věrný; respektovat, přenášet.

uplatnit (pravidlo)

Uplatnit znamená aplikovat, používat nebo implementovat pravidlo nebo zákon.