Facebook

Hmotný - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu hmotný.

Význam: Hmotný se vztahuje k něčemu, co je fyzické, materiální nebo hmatatelné.

materiální

Materiální se vztahuje k fyzickým věcem, například k věcem, které jsou hmotné nebo mohou být použity v procesu výroby.

fyzický

Fyzický se týká tělesného, hmotného, materiálního nebo objektivního. Příklady: fyzická schránka, fyzická osoba nebo fyzická síla.

duchovní

Duchovní je to, co se týká ducha nebo duše, tj. věci, které nejsou viditelné, jako je víra, náboženství a spirituální hodnoty.

spirituální

Spirituální se týká duchovních aspektů života, např. životního smyslu, sebepoznání, propojení se s vyššími silami.

finanční

Finanční se týká peněz a finančních transakcí; je to souhrn účetních, daňových a investičních záležitostí.

peněžní

Peněžní je odvozeno od „peníze“, což je všeobecně používaný pojem pro měnu. Peněžní je tedy souhrnem všech finančních aktiv a obchodů.

majetkový

Majetkový se týká věcí, které jsou spojeny s majetkem nebo vlastnictvím. Zahrnuje všechny věci, které mají cenu, jako jsou finance, nemovitosti, zařízení a práva.

masívní

Velký, silný, mohutný; slovo masívní označuje velikost a sílu.

těžký

Těžký je považován za fyzicky nebo psychicky náročný, pro něco obtížný nebo těžký na zvládnutí.

mohutný

Mohutný znamená velký, silný, robustní nebo statečný. Je to něco, co je velkého rozměru nebo má silný vliv.

morální

Morální je to, co je považováno za správné nebo špatné ve vztahu k odpovědnosti, spravedlnosti a dobrému chování.

etický

Etický je odvozený od etiky a znamená správné a slušné chování v souladu s morálními zásadami.

duševní (podpora)

Duševní podpora je pomoc, kterou poskytují odborníci, aby lidem pomohli zvládat jejich emoční a psychické problémy.

Podobná synonyma

duševní

Duševní znamená týkající se mysli a vnitřního života; týká se psychického, emocionálního a intelektuálního zdraví.

mravní (podpora)

Mravní podpora je způsob, jak vyjádřit svou podporu druhým lidem prostřednictvím respektu, soucitu a empatie.

podpora

Podpora je přispění k činnosti nebo úkolu, který je potřeba provést, aby se dosáhlo cíle.

plán (finanční)

Finanční plán je dokument, který obsahuje finanční cíle, plánované výdaje a zdroje financování. Je to mapa, která pomáhá organizacím dosáhnout finančních cílů.

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je robustní, silný a značně hmotný.

podpora (veřejná)

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.

sazba (peněžní)

Sazba je úroková nebo jiná peněžní míra, která určuje, za jakých podmínek budou peníze půjčovány nebo investovány.

přepočet ročního důchodu (na peněžní hodnotu)

Přepočet ročního důchodu je proces změny jednotlivých důchodových částek na peněžní hodnotu.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

síla

Síla je schopnost vyvíjet fyzickou, psychickou nebo duševní energii, která je schopná změnit, ovlivnit nebo ovlivnit okolní prostředí.

peněžní ústav

Peněžní ústav je finanční instituce, která poskytuje finanční služby, jako jsou úvěry, účty, spoření, investice a platební služby.

utrpení (duševní)

Utrpení je pocity bolesti, úzkosti, strachu nebo zoufalství, které člověk zažívá.

požadavek (etický)

Požadavek (etický) je princip, který vyžaduje, aby lidé jednali spravedlivě, slušně a odpovídajícím způsobem.

izolovanost (duchovní)

Izolovanost (duchovní) je stav, kdy se člověk cítí osamělý, oddělený od ostatních, a jeho duchovní život je izolovaný.

ovlivňování (duševní)

Ovlivňování (duševní) je působení na myšlení, chování a emoce člověka za účelem ovlivnění jeho postojů a jednání.

očista (duševní)

Očista duševní je proces čištění našich myšlenek, pocitů a emocí, který nám pomáhá zbavit se negativních vlivů.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

přepážka (peněžní)

Přepážka je přístroj pro přepínání mezi hotovostí a bankovními účty při transakcích.

etický (zákon)

Etika je obecný zákon, který řídí chování, rozhodování a morální standardy.

duchovní věci

Duchovní věci jsou myšlenky, koncepty a hodnoty, které se vztahují k duchovnímu životu, víře a zkušenostem.

duchovní vůdce

Duchovní vůdce je osoba, která vede ostatní k poznání vyšší moudrosti, pravdy a životního smyslu.

mužská síla

Mužská síla je fyzická a psychická odolnost mužského pohlaví, která je vyžadována k dosažení osobních cílů.