Facebook

Tušit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu tušit <co>.

Význam: Tušit znamená předpokládat nebo domnívat se něčeho, aniž by to bylo jasně doloženo.

domýšlet se <čeho>

Předvídat a dopočítat si výsledek, vyvozovat za sebou logicky navazující závěry.

hádat <co>

Hádat znamená pokusit se odhadnout co je skryto, nebo co se bude dít.

přít se <s kým>

Přít se znamená vyvolávat hádky nebo diskuse se někým, kdy se obě strany snaží přesvědčit o správnosti svého názoru.

smlouvat

Smlouvat znamená jednat s druhou stranou o podmínkách zadaného úkolu nebo dohody.

vyjednávat

Vyjednávat znamená vyjednávat se s někým o něčem, aby se dospělo ke shodě obou stran.

Podobná synonyma

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

dostat se <z čeho> (obratně)

"Dostat se" znamená dosáhnout něčeho, získat něco, dosáhnout cíle či místa.

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se čemukoli, vyhnout se riziku nebo následkům.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená dospět k závěru či pochopit něco z určitého předpokladu či skutečnosti.

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat kontrolu nad čím.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jste dosáhli, cíle, úspěchu nebo požadovaného stavu.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat něčí práva nebo požadavky, vyvinout úsilí pro získání něčeho.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat: Odvodit podstatné vlastnosti a vztahy a ignorovat detaily.

profitovat <z čeho>

Profitovat znamená vydělávat peníze z něčeho.

přít se

Přít se znamená vést boj, souboj, mít fyzickou či slovní potyčku.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

vložit <co do čeho>

Vložit znamená umístit něco dovnitř něčeho jiného.

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

doprošovat se <čeho>

Doprošovat se čeho je prosit o něco s prosbou, aby bylo přijato.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.