Facebook

Mergle - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu mergle.

Význam: Mergle je německé slovo, které označuje směs různých druhů sušených hub, které jsou obvykle používány k přípravě jídel.

peníze

Peníze jsou měna, kterou používáme ke koupi zboží a služeb, které nám pomáhají uspokojit naše potřeby a životní styl.

love

Love je silné city k někomu nebo něčemu, které je založeno na vzájemné lásce, úctě a porozumění.

kopací míč

Kopací míč je sportovní náčiní, které se používá ve fotbale, házené a některých dalších sportech. Je to měkký, kulatý, plný míč obvykle vyrobený z kůže nebo jiného umělého materiálu.

Podobná synonyma

šetřit (peníze)

Šetřit znamená uspořit peníze a vynakládat je hospodárně.

dávat peníze <na co>

Dávat peníze: poskytnout finanční prostředky, platbu v hotovosti, či platebním prostředkem.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na něco nezbytného nebo zbytečného.

love (jen v mn.č.)

Láska je silné a hluboké city a citová vazba mezi dvěma nebo více osobami; je to také soucit, bezpodmínečná laskavost a tolerance.

hotové peníze

Hotové peníze jsou finanční prostředky, které jsou ihned k dispozici pro uskutečnění plateb.

nahromadit (peníze)

Sbírat, shromažďovat částky peněz ve větších objemech.

dát peníze (na stůl)

Položit peníze na stůl; symbolizuje poskytnutí finanční podpory.

směňovat (peníze)

Výměna peněz za jiné měny nebo za jiné hodnoty.

vydělat (peníze)

Získat peníze prostřednictvím práce, obchodu nebo jiného legálního zdroje.

ušetřit (peníze)

Ušetřit znamená nakupovat s cílem snížit náklady či vynaložené prostředky.

obrat (o peníze)

Obrat (o peníze) je celkové množství hotovosti, které je vloženo do obchodního nebo finančního podnikání, a zisk, který je z něj získán.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

zpronevěřit (peníze)

Zpronevěřit znamená použít peníze nebo majetek k něčemu jinému, než proč byly určeny.

půjčit <komu> (peníze)

Půjčit peníze: poskytnout finanční prostředky k užití druhé straně, často s určením splácení.

dát (peníze)

Dát znamená předat něco, obvykle peníze, někomu jinému.

nevzít (peníze)

Nevzít znamená odmítnout přijmout peníze, neužít si jich nebo je odepřít.

sebrat (peníze)

Sebrat znamená vzít si peníze neoprávněně, nebo si je vzít bez souhlasu druhé strany.

shromáždit (peníze)

Sbírat, shromažďovat peníze.

vložit (peníze)

Vložit znamená přidat, zahrnout nebo uložit (peníze) do účtu či bankovního účtu.

opatřovat (za peníze)

Kupovat nebo nakupovat potřebné věci a služby za peníze.

přepočítávat (na peníze)

Přepočítávat znamená převést jednotky (např. peníze) na jiné jednotky nebo na jinou veličinu.

ohlížet se (na peníze)

Ohlížet se na peníze znamená pečlivě plánovat a sledovat výdaje, aby se ušetřily finance.

přejmout (peníze)

Přijmout peníze: obdržet finanční prostředky od někoho jiného.

zbývající (peníze)

Peníze, které zbývají, jsou ty, které ještě nebyly utraceny nebo vynaloženy.

naspořit (peníze)

Naspořit znamená ukládat peníze stranou pro budoucí potřebu.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

získávat (peníze)

Získávat znamená získávat peníze prostřednictvím práce, investic nebo jiného zdroje.

zaplatit (peníze)

Zaplatit: uhradit peníze za něco (cenu, účet, poplatek atd.).

sebrat <na co> (peníze)

Sebrat peníze: okrást, vyloupit, ukrást.