Facebook

Love - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu love.

Význam: Love je silné city k někomu nebo něčemu, které je založeno na vzájemné lásce, úctě a porozumění.

peníze

Peníze jsou měna, kterou používáme ke koupi zboží a služeb, které nám pomáhají uspokojit naše potřeby a životní styl.

kopací míč

Kopací míč je sportovní náčiní, které se používá ve fotbale, házené a některých dalších sportech. Je to měkký, kulatý, plný míč obvykle vyrobený z kůže nebo jiného umělého materiálu.

Podobná synonyma

vyzvednout (peníze)

Vyzvednout znamená osobně si vyzvednout peníze na místě nebo je vybrat z účtu.

zbývající (peníze)

Peníze, které zbývají, jsou ty, které ještě nebyly utraceny nebo vynaloženy.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

sebrat <na co> (peníze)

Sebrat peníze: okrást, vyloupit, ukrást.

naspořit (peníze)

Naspořit znamená ukládat peníze stranou pro budoucí potřebu.

šetřit (peníze)

Šetřit: udržovat, zachovávat a ukládat finanční prostředky s cílem ušetřit peníze.

přejmout (peníze)

Přijmout peníze: obdržet finanční prostředky od někoho jiného.

soustřeďovat (peníze)

Soustřeďovat je shromažďovat, ukládat a šetřit peníze.

dát (peníze)

Dát znamená předat něco, obvykle peníze, někomu jinému.

uschovat (peníze)

Uschovat peníze znamená bezpečně je uložit, aby byly chráněny před ztrátou a zneužitím.

sbírat <na co> (peníze)

Sbírat peníze znamená shromažďovat finanční prostředky.

obraný (o peníze)

Uchování naspořených peněz proti nežádoucím finančním ztrátám.

defraudovat (peníze)

Defraudovat znamená krást peníze nebo je neoprávněně použít.

zbývat (peníze)

Zbývat znamená zůstat, zůstat ve zbývajícím množství, zůstat po odečtení všeho ostatního, zůstat po vyřízení účtů. V případě peněz to znamená, že po zaplacení účtů a odečtení všech nákladů zůstávají ještě peníze.

směnit (peníze)

Výměna peněz za jinou peněžní hodnotu, např. za jinou měnu.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

sebrat (peníze)

Sebrat znamená vzít si peníze neoprávněně, nebo si je vzít bez souhlasu druhé strany.

dostat (peníze)

Dostat znamená získat, obdržet, obstarat si či získat peníze.

ukrýt si (peníze)

Ukrýt si peníze znamená schovat je na bezpečném místě, kde nebudou vidět ani dostupné.

pozbýt (peníze)

Pozbýt peníze znamená ztratit je, zbavit se jich nebo se jich zbavit.

vydělat (peníze)

Vydělat znamená získat peníze prováděním práce nebo obchodováním.

rozházet (peníze)

Rozházet znamená rozdělit, rozdělit peníze na menší části a rozdat je.

shromáždit (peníze)

Sbírat, shromažďovat peníze.

opatřit (peníze)

Získat finanční prostředky, zaplatit peníze, získat prostředky, získat finanční zdroje.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

vložit <kam> (peníze)

Vložit peníze: převést peníze z jednoho účtu do jiného, např. na účet banky.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

vybrat (peníze)

Vybrat znamená vyčerpat peníze z účtu nebo rezervy.