Facebook

Defraudovat (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu defraudovat (peníze).

Význam: Defraudovat znamená krást peníze nebo je neoprávněně použít.

dopustit se zpronevěry

Dopustit se zpronevěry znamená ukrást peníze nebo majetek, na kterém se někdo podílí.

Podobná synonyma

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

dopustit se hříchu

Provést čin, který je v rozporu s Božími zásadami a pravidly a činit takové skutky, které jsou v rozporu se spravedlností.

dopustit se chyby

Udělat chybu nebo selhat ve splnění úkolu nebo povinnosti.

dopustit

Dopustit znamená schválit nebo povolit, zároveň to znamená i zanedbat nebo přehlížet něco.

dopustit se

Vykonat čin nebo učinit rozhodnutí; uvést do činnosti; provést; jednat nezákonně nebo nezodpovědně.