Facebook

Utratit (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu utratit (peníze).

Význam: Utratit znamená vynaložit peníze na něco nezbytného nebo zbytečného.

uplynout (rok)

Uplynout je proces, kdy čas běží a ubíhá. Jednoduše řečeno, uplynout znamená projít. V případě roku to znamená, že jeden rok trvá 12 měsíců.

uběhnout

Uběhnout znamená rychle běžet a ujet z místa, kde se právě nacházíte.

utéci

Utéci znamená rychle odejít nebo se vyhnout něčemu nebo někomu.

pominout (strach)

Pominout znamená vyhnout se nebo se zbavit strachu, ignorovat jej a přestat být jeho obětí.

ustat

Ustat je sloveso, které označuje stav nečinnosti či zastavení pohybu.

přestat

Přestat znamená ukončit; přerušit plnění nebo činnost.

ztratit se

Ztratit se znamená být ztracený, zmatený nebo vystrašený; být bezradný nebo zmatený.

zaniknout (kouzlo)

Zaniknout znamená zmizet nebo zesílit až do neviditelnosti; ztratit svou sílu nebo účinnost.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

projet (stanicí)

Projet znamená projíždět nějakým místem, např. stanicí, bez toho, aby se zastavilo.

chybit

Chybit znamená selhat ve splnění úkolu nebo nedosáhnout požadovaného výsledku.

netrefit (cíl)

Nesplnit cíl, neobdržet výsledek, který byl očekáván.

Podobná synonyma

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

dbalý <čeho>

Dbalý je označení pro osobu, která je pečlivá a dbá na detail, přičemž se snaží o dosažení vysoké kvality a spolehlivosti.

čouhat <z čeho>

Čouhat znamená vyfukovat rychle proudy vzduchu, jako když člověk vyfukuje vzduch z úst nebo nosu.

zaniknout

Zaniknout znamená zmizet, ztratit se a vymizet z povrchu zemského.

dotknout se <čeho>

Dotknout se: fyzicky se dotknout, emotivně se prožít, intelektuálně pochopit, aby se dosáhlo porozumění.

netrefit se

Neshodovat se, nesouhlasit; nepotvrdit očekávaný výsledek nebo očekávání.

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.

ztratit (na vážnosti)

Ztratit znamená zmeškat, zahodit nebo zapomenout na něco.

vyklouznout <z čeho>

Vyklouznout z čeho je doslova uvolnit se nebo uniknout z něčeho, co je obtížné či nepříjemné.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

vzdát se <čeho>

Opustit, přestat se něčeho držet a odevzdat se čemukoliv; ztratit se ve prospěch čehosi jiného.

převzít <co z čeho>

Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

zříci se <čeho>

Odmítnout či se vzdát něčeho; odmítnout/opustit právo nebo nárok.

vzpamatovat se <z čeho>

Vzpamatovat se: zmobilizovat psychickou energii pro boj s těžkostmi a nesnázemi, vrátit se do normálního stavu.

zbýt se <čeho>

Zbýt se čeho: zůstat bez čeho, nedostat se čeho, postrádat čeho.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

kouzlo

Mystická síla nebo schopnost, která vytváří nádherný pocit nebo zázrak.

mít užitek <z čeho>

Mít užitek z čeho znamená získat obecnou výhodu, přínos nebo prospěch z čeho.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho znamená získat právo, moc nebo kontrolu nad čímsi.

přejít

Přejít znamená překročit hranici nebo překonat nějakou překážku, mít úspěch nebo přestat užívat něčeho.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco, požadovat, vyžadovat.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

neexistence <čeho v čem>

Neschopnost existovat; absolutní neexistence.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.

upouštět <od čeho>

Upouštět je vzdát se čeho, odříct se čeho, opustit to.

upustit <od čeho>

Odpustit, ustoupit od něčeho, zrušit či opustit.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat logicky z něčeho, být výsledkem čeho.