Facebook

Peníze - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu peníze.

Význam: Peníze jsou měna, kterou používáme ke koupi zboží a služeb, které nám pomáhají uspokojit naše potřeby a životní styl.

love

Love je silné city k někomu nebo něčemu, které je založeno na vzájemné lásce, úctě a porozumění.

kopací míč

Kopací míč je sportovní náčiní, které se používá ve fotbale, házené a některých dalších sportech. Je to měkký, kulatý, plný míč obvykle vyrobený z kůže nebo jiného umělého materiálu.

platidlo

Platidlo je prostředek používaný jako prostředek obchodování, nejčastěji peníze, které slouží k zakoupení zboží a služeb.

měna

Měna je oficiální platební jednotka, která se používá k obchodování mezi lidmi a státy.

mince

Mince je miniaturní platidlo, které je vyrobeno z kovu a používá se k placení.

bankovky

Bankovky jsou peníze ve fyzické podobě. Jsou to papírové peníze a jsou vydávány jako platební prostředek státem.

finance

Finance je obor, který se zabývá penězi, investicemi, peněžním tokem a platebními transakcemi. Jeho cílem je řídit a optimalizovat peněžní toky a přidělovat finanční prostředky pro různé oblasti.

částka

Částka je obecný výraz pro jakoukoli finanční částku, ať už jde o sumu peněz, počet jednotek cenného papíru nebo jiné aktiva.

obnos

Obnos je částka peněz, kterou někdo vynaloží nebo očekává, že ji vynaloží.

suma

Suma je součet dvou nebo více čísel nebo hodnot.

hotovost

Hotovost je úhrada za zboží nebo službu pomocí peněz v ruce.

Podobná synonyma

tvářet (mince)

Tvářet se označuje pro vyražení obrazu a nápisu na mince pro emise.

měna (cizí)

Měna je oficiální oběživo používané v určité zemi, která je obyčejně uznávána jako platební prostředek.

love (jen v mn.č.)

Láska je silné a hluboké city a citová vazba mezi dvěma nebo více osobami; je to také soucit, bezpodmínečná laskavost a tolerance.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přidělovat (finance)

Přidělovat znamená rozdělit finanční prostředky mezi jednotlivce nebo organizace.

státní finance

Státní finance jsou obor, který se zabývá výdaji a příjmy státu a jeho hospodařením.

upravit (finance)

Upravit znamená snížit nebo zvýšit finanční prostředky, aby byly v souladu s potřebami a cíli.

líc (mince)

Líc je strana mincí, která je obvykle označena jako "hlava", obvykle s portrétem panovníka.

přibližný (suma)

Přibližný: odhadovaný, předpokládaný, náhodný, nepresný, nejistý, podobný.