Facebook

Malicherný - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu malicherný.

Význam: Malicherný se obvykle používá pro popis něčeho nebo někoho, kdo je nafoukaný, zbytečně detailní nebo zbytečně přecitlivělý.

bezvýznamný

Bezvýznamný: neznamenající nic, nevýznamný, nedůležitý, zanedbatelný, bezcenný, nulový.

nicotný

Nicotný: malý, nevýznamný, nepatrný, zanedbatelný, nedůležitý.

nezávažný

Nezávažný se dá definovat jako nenáročný, lehký, nedůležitý nebo nijak nevýznamný.

titěrný

Malý, drobný; nepatrný, skromný; nevelký, zanedbatelný.

významný

Významný se vztahuje na to, co je důležité, značné nebo významné.

velkorysý

Velkorysý znamená štědrý a nezištný, dávat bez očekávání něčeho zpět nebo dávat více než je očekáváno.

Podobná synonyma

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.