Facebook

Zbývající (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu zbývající (peníze).

Význam: Peníze, které zbývají, jsou ty, které ještě nebyly utraceny nebo vynaloženy.

konečný

Poslední, ukončený, konečný.

závěrečný

Poslední, konečný, koncový; označuje konec, závěr nebo uzavření čehokoliv.

počáteční

Počáteční = začínající, prvotní, počátkový, první.

první

První je nejdůležitější, nejstarší nebo nejvíce oceňovaný člen určité skupiny nebo série.

jediný

Jediný: jedinečný, výjimečný, neobvyklý, nejvyšší, nejvyšší stupeň.

minulý

Minulý znamená něco, co je již dávno pryč nebo co bylo před nějakou dobou.

předešlý

Předešlý: Předchozí, předtím, nastávající, dřívější; předcházející, minulý, přední, dříve udávaný.

nejnovější (vydání)

Nejnovější se vztahuje k nejmodernějšímu vydání, produktu nebo informací.

bezvýznamný

Bezvýznamný: nezajímavý, nevýznamný, bezcenný, nevýznamný, zanedbatelný, nedůležitý.

ubohý

Ubohý je odvozeno z latinského slova "humilis" a znamená ponížený, ochuzený, chudý, bídný, trpící nebo hynoucí.

nejposlednější

Nejposlednější je poslední v daném pořadí nebo sekvenci.

Podobná synonyma

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

vydání

Vydání je akce nebo proces, při kterém se něco dává do oběhu nebo se o něm zveřejňují informace. Může se jednat o novou knihu, film nebo software.

první místo

První místo je vyjádřením nejvyššího dosahu, úspěchu, výkonu nebo postavení.

první známka

První známka je obecný výraz pro nejprve zaznamenanou a nejstarší formu právní kontrakce. Označuje první doklad o uzavření kontraktu, smlouvy či jiné právní dohody.

být první

Být první znamená mít přednost, být nejlepší, mít vůdčí roli a být uznáván.

úsilí (počáteční)

Úsilí je snažení se o dosažení něčeho, co je důležité. Je to vytrvalá práce, soustředění se a vytrvalost při dosahování cílů.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

zápas (závěrečný)

Zápas je konečné utkání, ve kterém dva soupeři bojují o vítězství.

první cena

První cena je nejvyšší ocenění, které může být uděleno v soutěži nebo veřejném hlasování.

nové vydání

Nové vydání: nově vydaná verze knihy, článku nebo jiného materiálu, který je obvykle aktualizován nebo změněn.

minulý život

Minulý život se obvykle vztahuje k předchozímu životu jedince, který je předmětem náboženských přesvědčení, spirálního vývoje a reinkarnace.

první uvedení díla

První uvedení díla je označení pro datum, kdy se dílo poprvé objeví veřejně.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

první pěvkyně

První pěvkyně je umělec, který se specializuje na výkon zpěvu na veřejnosti nebo v hudebním nahrávacím studiu.

první pád

První pád je gramatický čas, ve kterém se hovoří o někom nebo něčem jako o předmětu věty.

vzor (první)

Vzor je výsledek srovnání s něčím nebo něčím, co se používá jako příklad pro porovnání nebo návrh.

první obratel (krční)

První obratel, také známý jako krční obratel, je první z obratlů v páteři, která je umístěna mezi krčním a hrudním obratlem.

sled (první)

Sledování, zaznamenávání a zajišťování informací o poloze nebo pohybu osob, věcí nebo jiných objektů.

jediný exemplář

Jediný exemplář: jedinečný originál, např. knihy, uměleckého díla nebo dokumentu.

připravovat text (k vydání)

Příprava textu k vydání: sestavování a úprava textu do požadované podoby pro tisk, publikování nebo distribuci.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.