Facebook

Ležet - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu ležet.

Význam: Ležet znamená být v horizontální poloze, kdy tělo je přímo v kontaktu s povrchem.

odpočívat

Odpočívat znamená uvolnit tělo i mysl, odstranit stres a zotavit se tím, že se věnuje relaxaci, spánku nebo odpočinku.

dřímat

Dřímat znamená lehce spát, obvykle v krátkých intervalech.

spát

Spát znamená získat odpočinek a relaxaci tím, že se usne. Je to stav, který nám pomáhá obnovit energii a zotavit se ze dne.

stonat

Stonat znamená křičet nebo vykřikovat bolestí nebo rozhořčením.

být nemocen

Být nemocen znamená být fyzicky nebo duševně nemocný, což může znamenat fyzickou bolest nebo psychické problémy.

být pohřben <kde>

Být pohřben je proces pohřbívání mrtvého těla do půdy.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

prostírat se

Prostírat se znamená položit něco na zem, aby bylo pokryto nebo opatřeno něčím, co je na něm.

věnovat se (knihám)

Věnovat se knihám znamená číst je, studovat a analyzovat je.

zabývat se <čím>

Zabývat se: věnovat čas a pozornost čemusi, studovat a analyzovat danou problematiku.

nacházet se (na stole)

Být na stole - být umístěn na horní plochu stolu.

být umístěn

Být umístěn znamená být zařazen nebo umístěn někam, na nějaké místo.

tížit <koho co>

Tížit: působit příkoří, být pro někoho zátěží; činit něčí život obtížným, zatěžovat někoho fyzicky i psychicky.

tísnit

Tísnit znamená tlačit nebo stlačovat, vyvíjet na něco tlak, buďto fyzicky, nebo psychicky.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

být nemocný

Být nemocný znamená trpět fyzickým či duševním onemocněním, které ovlivňuje zdraví a pohodu jedince.

Podobná synonyma

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

následovat <koho kam>

Jít po někom nebo něčem, co je před námi; sledovat jeho nebo jeho pokyny a postupovat podle nich.

buzerovat <koho>

Buzerovat znamená ponižovat někoho fyzickým nebo psychickým tlakem a obviňovat ho z nedostatků.

ubít <koho>

Ubít znamená způsobit smrtící zranění nebo zabít.

tísnit se

Tísnit se znamená být stísněný nebo zaneprázdněný, obvykle kvůli časovému nebo prostorovému omezení.

věnovat se

Věnovat se znamená věnovat čas, energii a úsilí něčemu, co je pro vás důležité.

vyzvat <koho> (k odpovědi)

Vyzvat koho: požádat o reakci, připomenout, aby odpověděl/a.

věnovat

Věnovat znamená darovat či obětovat čas, energii či pozornost něčemu/někomu.

dohonit <koho>

Dohonit znamená doběhnout nebo dostihnout někoho, kdo vám uniká nebo je o krok napřed.

odvolávat <koho>

Odvolávat znamená požádat o ukončení činnosti, např. funkce, práce, mandátu, odpovědnosti apod.

obléci <koho>

Připojit oděv k tělu. Například: obléci se, obléci koho.

pomluvit <koho>

Pomluvit koho znamená šířit nepravdivé a zkreslené informace o tomto člověku, které ho znevažují.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

šatit <koho>

Šatit znamená oblékat nebo oblékat někoho: přikrývat ho/ji oděvy, aby byl/a vhodně oblečený/a.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu napomenutí nebo trest za prohřešek.

křičet <na koho>

Křičet znamená volat na někoho s hlasitou a silnou intenzitou.

rozkládat se

Rozkládat se znamená rozdělit se nebo se rozptýlit do více částí.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

zabývat se

Zabývat se: věnovat se, zkoumat, prozkoumávat, zvažovat, řešit, analyzovat.

porobovat <koho>

Porobovat znamená páchat násilí nebo vydírání na někom, aby vám poskytl majetek nebo peníze.

zlobit <koho>

Zlobit se - projevovat nepřátelské, nespokojené chování k někomu; ukazovat neupřímnost, nespravedlnost a agresi.

častovat <koho>

Častovat znamená oslovovat někoho s úctou, často ve formě titulů nebo titulovaných oslovení.

eliminovat <koho n. co>

Eliminovat je odstranit nebo vypustit; může to být fyzické nebo konceptuální odstranění.

šťourat <do koho>

Šťourat se rozumí prozkoumávání či zkoumání něčeho nebo někoho.

stavět se <nad koho n. co>

Stavět se nad někoho/něco znamená ukazovat autoritu, nadřazenost a mít nad ním/ním moc.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

nakopávat <koho>

Nakopávat znamená verbálně či fyzicky napadat, urážet nebo obtěžovat někoho.

šikanovat <koho>

Šikanovat znamená fyzicky či psychicky napadat, ponižovat nebo obtěžovat někoho, koho se dotyčný bojí nebo cítí být ohrožen.

blahoslavit <koho>

Blahoslavit znamená oslavovat či chválit někoho.