Facebook

Vystopovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vystopovat <koho>.

Význam: Vystopovat znamená zjistit informace o něčím nebo o někom, zjistit jeho pohyby a minulost.

vypátrat

Vypátrat znamená nalézt, objevit nebo vystopovat nějakou osobu, věc nebo informaci.

najít

Najít je hledat a nalézat; znamená to objevovat nebo identifikovat, co je skryto nebo neznámé.

odhalit

Odhalit znamená objevit nebo odkrýt skrytou informaci nebo skutečnost.

Podobná synonyma

vypátrat <co>

Vypátrat znamená najít nebo objevit něco, co se dříve neznalo.

najít <co>

Najít: Objevit nebo identifikovat něco, co bylo ztraceno nebo skryto.

odhalit (krk)

odhalit (krk): ukázat něco, co bylo skryto, vystavit něco na odiv.

odhalit <koho n. co>

Odhalit: odkrýt, zjistit, objasnit informace nebo skutečnosti o něčem či někom.

vypátrat <koho n. co>

Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.

najít (doma)

Najít: hledat, objevit, identifikovat, nalézt.

najít <koho>

Najít znamená objevit nebo nalézt osobu, věc nebo informaci, kterou hledáte.

odhalit (shrnutím)

Odhalit: zjistit, prozkoumat, objevit skrytou skutečnost.

vypátrat (krysy)

Vypátrat znamená najít, odhalit nebo identifikovat krysy.

odhalit se (vyhlídka)

Odhalit se znamená otevřít se ostatním a ukázat jim sebe sama.

odhalit čí (plány)

Odhalit čí plány: zjistit, co plánuje, co má v úmyslu, co je jeho cílem.

najít práci

Najít práci znamená nalézt povolání, které vyhovuje člověku a jeho schopnostem a dovednostem.

najít porozumění

Najít porozumění znamená dosáhnout shody a společného souhlasu mezi lidmi.

najít (peníze)

Najít znamená nalézt, shromáždit nebo vyhledat peníze.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

odhalit se

Odhalit se znamená odkrýt svou skutečnou identitu nebo pravou podstatu.

najít řešení

Nalézt vhodné řešení pro daný problém.

najít (cestu)

Najít (cestu): přijít na to, jak dosáhnout cíle, objevit řešení problému, najít správnou cestu.