Facebook

Vystopovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vystopovat <koho>.

Význam: Vystopovat znamená zjistit informace o něčím nebo o někom, zjistit jeho pohyby a minulost.

vypátrat

Vypátrat znamená nalézt, objevit nebo vystopovat nějakou osobu, věc nebo informaci.

najít

Najít je hledat a nalézat; znamená to objevovat nebo identifikovat, co je skryto nebo neznámé.

odhalit

Odhalit znamená objevit nebo odkrýt skrytou informaci nebo skutečnost.

Podobná synonyma

najít práci

Najít práci znamená nalézt povolání, které vyhovuje člověku a jeho schopnostem a dovednostem.

vypátrat <co>

Vypátrat: dospět k určitému závěru nebo zjistit něco skrytého či ztraceného.

vypátrat <koho n. co>

Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.

odhalit (shrnutím)

Odhalit: zjistit, prozkoumat, objevit skrytou skutečnost.

najít <co>

Najít: Objevit nebo identifikovat něco, co bylo ztraceno nebo skryto.

odhalit se (vyhlídka)

Odhalit se znamená otevřít se ostatním a ukázat jim sebe sama.

najít (cestu)

Najít (cestu): přijít na to, jak dosáhnout cíle, objevit řešení problému, najít správnou cestu.

odhalit čí (plány)

Odhalit čí plány: zjistit, co plánuje, co má v úmyslu, co je jeho cílem.

odhalit (krk)

odhalit (krk): ukázat něco, co bylo skryto, vystavit něco na odiv.

najít porozumění

Najít porozumění znamená dosáhnout shody a společného souhlasu mezi lidmi.

najít (doma)

Najít: hledat, objevit, identifikovat, nalézt.

odhalit <koho n. co>

Odhalit: odkrýt, zjistit, objasnit informace nebo skutečnosti o něčem či někom.

najít řešení

Nalézt vhodné řešení pro daný problém.

najít (peníze)

Najít znamená nalézt, shromáždit nebo vyhledat peníze.

vypátrat (krysy)

Vypátrat znamená najít, odhalit nebo identifikovat krysy.

najít <koho>

Najít znamená objevit nebo nalézt osobu, věc nebo informaci, kterou hledáte.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

odhalit se

Odhalit se znamená odkrýt svou skutečnou identitu nebo pravou podstatu.