Facebook

Legrace - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu legrace.

Význam: Legrace je činnost vyvolávající smích, humor nebo zábavu.

zábava

Zábava je forma odpočinku nebo volného času, který je obvykle strávený s přáteli a rodinou a je cílený na získání pozitivního pocitu.

švanda

Švanda je název pro hlučnou, veselou zábavu, která se obvykle koná v hospodě nebo na jiné veřejné akci.

sranda

Sranda je zábavná, legrační činnost, která může být vyvolána nebo vyprovokována smíchem.

psina

Psina je obecné označení pro domácího psa, užívané lidmi.

šprým

Něco, co je okouzlující, šikovné a překvapivé, například vtipná poznámka nebo myšlenka.

žert

Žert je jednoduchá legrace, která má za cíl pobavit publikum. Může být vyjádřena slovy, gestami nebo jinými způsoby.

humor

Humor je vlastnost, která je spojena s intelektuálním nadhledem, vtipem a schopností ocenit ironii a absurditu.

pobavení

Pobavení je stav lehkého smíchu nebo úsměvu, který člověk prožívá kvůli něčemu veselému.

potěšení

Potěšení je radostné pocity, které pocházejí z dobrých zkušeností, štěstí a uspokojení.

rozptýlení

Rozptýlení je stav, kdy se úkoly, činnosti nebo pozornost rozdělí mezi více cílů.

obveselení

Zpříjemnění, oživení, rozptýlení, potěšení, uvolnění.

kratochvíle

Kratochvíle je příjemná činnost, která nám umožňuje odpočívat, bavit se a relaxovat.

radovánky

Radovánky jsou volná zábava a odpočinek, který je plný legrace, dobré nálady a veselí.

vyražení

Vyražení je vyjádření něčeho slovy, obrázky nebo akcemi, které vyjadřuje názor, myšlenku nebo pocity.

povyražení

Povyražení je radostné nadšení, které se projevuje tím, že se člověk stane nadšeným a vzrušeným z něčeho.

Podobná synonyma

pouťová zábava

Pouťová zábava je forma zábavy nebo oslavy s atrakcemi, jídlem a hudbou.

ukazovat (humor)

Ukazovat znamená sdělit něco humoristicky, aby se dosáhlo zábavného efektu.

zábava (taneční)

Zábava (taneční): volný čas strávený při příjemné zábavě, kde se tančí, smějí se a zpívá.

maškarní zábava

Maškarní zábava je večírek, na kterém se lidé vydávají za postavy z pohádek, komiksů, knih, filmů nebo jiných populárních příběhů.

povrchní (zábava)

Povrchní je adjektivum označující něco, co je jen málo hluboké nebo detailní, často s ohledem na zábavu.

kanadský žert

Kanadský žert je forma vtipu nebo žertu, která je charakteristická pro kanadskou kulturu a obvykle se na ní odkazuje.

zábava (společenská)

Zábava (společenská) je obecně společný čas strávený užíváním si neformálních aktivit, jako jsou hry, sport, tanec a zábavní aktivity.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert z někoho: udělat mu legraci, vtip či šprým, obyčejně s dobrým úmyslem.

zábava (výstřední)

Zábava (výstřední) je činnost, která vyžaduje odvahu a odlišný pohled na věci, aby se dosáhlo zábavného efektu.

radovánky (masopustní)

Radovánky jsou tradiční slavnostní oslava masopustu se zpěvem, tancem, hrátkami a občerstvením.