Facebook

Obveselení - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu obveselení.

Význam: Zpříjemnění, oživení, rozptýlení, potěšení, uvolnění.

zábava

Zábava je činnost nebo akce, která člověka baví a umožňuje mu uvolnit se a zároveň se bavit.

radost

Radost je silné pozitivní emoční prožití, které vychází z pocitu štěstí, úspěchu a vítězství.

potěšení

Radost, zábava nebo uspokojení z něčeho; pocit užitku; blaženost z dobrého skutku; uspokojení z užívání něčeho.

pobavení

Pobavení je stav lehkého smíchu nebo úsměvu, který člověk prožívá kvůli něčemu veselému.

legrace

Legrace je činnost vyvolávající smích, humor nebo zábavu.

rozptýlení

Rozptýlení je stav, kdy se úkoly, činnosti nebo pozornost rozdělí mezi více cílů.

kratochvíle

Kratochvíle je příjemná činnost, která nám umožňuje odpočívat, bavit se a relaxovat.

radovánky

Radovánky jsou volná zábava a odpočinek, který je plný legrace, dobré nálady a veselí.

vyražení

Vyražení je vyjádření něčeho slovy, obrázky nebo akcemi, které vyjadřuje názor, myšlenku nebo pocity.

povyražení

Povyražení je radostné nadšení, které se projevuje tím, že se člověk stane nadšeným a vzrušeným z něčeho.

Podobná synonyma

zábava (taneční)

Zábava (taneční) je společenská aktivita, která zahrnuje tanec a hudbu a může být prožívána jako zábava.

zábava (výstřední)

Zábava (výstřední) je činnost, která vyžaduje odvahu a odlišný pohled na věci, aby se dosáhlo zábavného efektu.

pouťová zábava

Pouťová zábava je forma zábavy nebo oslavy s atrakcemi, jídlem a hudbou.

udělat radost

Udělat radost je vyjadřovat někomu svou lásku a podporu tím, že uděláte něco, co jim uspokojí jejich potřeby nebo potěší jejich duši.

dělat (radost)

Dělat radost: vyjadřovat někomu lásku a udělovat potěšení skrze úsměv, pozornost nebo dárky.

způsobit (radost)

Udělat někomu radost, vyvolat v někom pozitivní pocity, probudit dobrou náladu.

zábava (společenská)

Zábava (společenská) je obecně společný čas strávený užíváním si neformálních aktivit, jako jsou hry, sport, tanec a zábavní aktivity.

pocítit radost

Užít si štěstí a radost, když se nám něco povede nebo se setkáváme s někým blízkým.

mít radost

Mít radost znamená prožívat štěstí, šťastnost a veselí. Je to pocit radosti, který cítíme, když se nám něco povede, dosáhneme našeho cíle nebo se prostě dobře bavíme.

projevovat (radost)

Vyjadřovat radost; dávat ji najevo.

radovánky (masopustní)

Radovánky jsou tradiční slavnostní oslava masopustu se zpěvem, tancem, hrátkami a občerstvením.

ucítit (radost)

Ucítit radost znamená prožít intenzivní emoční reakci na něco příjemného a často se také mluví o "zářivém pocitu štěstí".

povrchní (zábava)

Povrchní je adjektivum označující něco, co je jen málo hluboké nebo detailní, často s ohledem na zábavu.

výstřední legrace

Výstřední legrace je druh humoru, který se zaměřuje na nezvyklé, často kontroverzní, situace a vtipy.

maškarní zábava

Maškarní zábava je večírek, na kterém se lidé vydávají za postavy z pohádek, komiksů, knih, filmů nebo jiných populárních příběhů.