Facebook

Potěšení - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu potěšení.

Význam: Potěšení je radostné pocity, které pocházejí z dobrých zkušeností, štěstí a uspokojení.

radost

Radost je pocit štěstí, euforie a spokojenosti, který člověk cítí při zážitku nebo akci.

veselí

Veselí je stav radosti, štěstí a veselosti, který je způsoben radostnou událostí nebo příjemnou zkušeností.

obveselení

Obveselení je radostné pobavení, potěšení, veselí, které může být vyvoláno zajímavým zážitkem nebo událostí.

požitek

Radost, potěšení nebo zážitek, který člověk získá, když prožije něco příjemného.

zalíbení

Líbí se; vyjadřuje sympatie, náklonnost nebo zájem o člověka, věc nebo situaci.

záliba

Záliba je činnost, kterou člověk dělá pro zábavu nebo vzdělávání, obvykle prováděná ve volném čase.

pobavení

Pobavení je stav lehkého smíchu nebo úsměvu, který člověk prožívá kvůli něčemu veselému.

legrace

Legrace je činnost vyvolávající smích, humor nebo zábavu.

rozptýlení

Rozptýlení je stav, kdy se úkoly, činnosti nebo pozornost rozdělí mezi více cílů.

kratochvíle

Kratochvíle je příjemná činnost, která nám umožňuje odpočívat, bavit se a relaxovat.

radovánky

Radovánky jsou volná zábava a odpočinek, který je plný legrace, dobré nálady a veselí.

vyražení

Vyražení je vyjádření něčeho slovy, obrázky nebo akcemi, které vyjadřuje názor, myšlenku nebo pocity.

povyražení

Povyražení je radostné nadšení, které se projevuje tím, že se člověk stane nadšeným a vzrušeným z něčeho.

Podobná synonyma

mít radost

Mít radost znamená cítit se šťastným a veselým. Je to pocit uspokojení a pozitivního naladění.

způsobit (radost)

Udělat někomu radost, vyvolat v někom pozitivní pocity, probudit dobrou náladu.

udělat radost

Udělat radost je vyjadřovat někomu svou lásku a podporu tím, že uděláte něco, co jim uspokojí jejich potřeby nebo potěší jejich duši.

projevovat (radost)

Vyjadřovat radost; dávat ji najevo.

záliba (dobová)

Záliba je oblíbené činnosti nebo koníček, který člověk dělá rád a s radostí.

požitek (smyslový)

Příjemný pocit tělesného i duševního uspokojení z prožité zážitky.

radovánky (masopustní)

Radovánky jsou tradiční slavnostní oslava masopustu se zpěvem, tancem, hrátkami a občerstvením.

ucítit (radost)

Ucítit radost znamená prožít intenzivní emoční reakci na něco příjemného a často se také mluví o "zářivém pocitu štěstí".

pocítit radost

Užít si štěstí a radost, když se nám něco povede nebo se setkáváme s někým blízkým.

mít zalíbení

Mít zalíbení znamená mít přitažlivost k něčemu/někomu nebo mít silnou představu o něčem/někom.

dělat (radost)

Dělat radost: vyjadřovat někomu lásku a udělovat potěšení skrze úsměv, pozornost nebo dárky.

výstřední legrace

Výstřední legrace je druh humoru, který se zaměřuje na nezvyklé, často kontroverzní, situace a vtipy.