Facebook

Povrchní (zábava) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu povrchní (zábava).

Význam: Povrchní je adjektivum označující něco, co je jen málo hluboké nebo detailní, často s ohledem na zábavu.

laciný

Laciný znamená levný, nekvalitní nebo bezcenný.

nízký (cena)

Nízká cena znamená, že je cena nízká ve srovnání s jinými cenami.

drahý

Drahý je adjektivum, které se používá k popisu něčeho, co je velmi cenné, nebo co stojí hodně peněz.

nákladný

Nákladný znamená drahý, náročný, nákladný časově i finančně.

nehodnotný

Nehodnotný znamená bezcenný, neužitečný nebo nedůležitý.

Podobná synonyma

nízký

Nízký je relativní pojem označující stav, kdy je něco nižší než běžné, očekávané nebo přípustné.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

cena

Cena je údaj určující hodnotu zboží nebo služby, která se obvykle stanovuje v peněžní formě.

vysoký (cena)

Vysoká cena znamená, že je vyšší než obvykle.

nízký (tón)

Nízký tón označuje hlas s nízkou frekvencí, který je obvykle tmavý, hluboký a ztěžka rozumitelný.

dohodnutý (cena)

Dohodnutý znamená, že se obě strany shodly na ceně.

nízký (vkus)

Nízký vkus znamená omezené, neoriginální nebo stereotypní chutě nebo preference.

drahý (přítel)

Drahý (přítel) je výraz pro někoho, koho si vážíte, o kom víte, že vám bude vždy věrný a bude vám oporou.

vychýlit se (z dráhy)

Vychýlit se znamená udělat něco, co je v rozporu s očekáváním, pravidly či obvyklou dráhou.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

vysoká cena

Vysoká cena znamená, že za zboží/službu je nutné zaplatit velkou částku.