Facebook

Kratochvíle - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu kratochvíle.

Význam: Kratochvíle je příjemná činnost, která nám umožňuje odpočívat, bavit se a relaxovat.

zábava

Zábava je činnost či aktivita, která se provádí pro pobavení nebo zábavu, často se spojuje s hrami, tancem nebo jinou zálibou.

vyražení

Vyražení je zachycení informace do trvácí podoby, např. do paměťového média (CD, DVD) nebo do papíru (tisk).

pobavení

Pobavení je pocit radosti z něčeho vtipného nebo zábavného.

rozptýlení

Rozptýlení je proces rozdělování nebo rozptylování energie, částic nebo vln do více směrů.

legrace

Legrace je činnost vyvolávající smích, humor nebo zábavu.

potěšení

Potěšení je radostné pocity, které pocházejí z dobrých zkušeností, štěstí a uspokojení.

obveselení

Zpříjemnění, oživení, rozptýlení, potěšení, uvolnění.

radovánky

Radovánky jsou volná zábava a odpočinek, který je plný legrace, dobré nálady a veselí.

povyražení

Povyražení je radostné nadšení, které se projevuje tím, že se člověk stane nadšeným a vzrušeným z něčeho.

Podobná synonyma

maškarní zábava

Maškarní zábava je večírek, na kterém se lidé vydávají za postavy z pohádek, komiksů, knih, filmů nebo jiných populárních příběhů.

zábava (taneční)

Zábava (taneční): volný čas strávený při příjemné zábavě, kde se tančí, smějí se a zpívá.

radovánky (masopustní)

Radovánky jsou tradiční slavnostní oslava masopustu se zpěvem, tancem, hrátkami a občerstvením.

pouťová zábava

Pouťová zábava je forma zábavy nebo oslavy s atrakcemi, jídlem a hudbou.

zábava (společenská)

Zábava (společenská) je obecně společný čas strávený užíváním si neformálních aktivit, jako jsou hry, sport, tanec a zábavní aktivity.

výstřední legrace

Výstřední legrace je druh humoru, který se zaměřuje na nezvyklé, často kontroverzní, situace a vtipy.

povrchní (zábava)

Povrchní je adjektivum označující něco, co je jen málo hluboké nebo detailní, často s ohledem na zábavu.

zábava (výstřední)

Zábava (výstřední) je činnost, která vyžaduje odvahu a odlišný pohled na věci, aby se dosáhlo zábavného efektu.