Facebook

Ukazovat (humor) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu ukazovat (humor).

Význam: Ukazovat znamená sdělit něco humoristicky, aby se dosáhlo zábavného efektu.

prokazovat (oddanost)

Prokazovat oddanost znamená jasně a výrazně ukázat, že jste něčím nebo někým oddaní.

dokazovat

Dokazovat znamená doložit, věrohodně prokázat existenci, pravdivost či správnost něčeho.

dosvědčovat

Dosvědčovat znamená potvrzovat pravdivost informací nebo skutečností.

projevovat

Vyjádřit své myšlenky, názory nebo city verbálně nebo neverbálně.

demonstrovat

Demonstrovat znamená prokázat, ukázat nebo předvést něco jasně a zřetelně.

manifestovat

Manifestovat znamená jasně vyjádřit, sdělit nebo projevit své myšlenky, pocity, názory a cíle.

potvrzovat (správnost)

Potvrzovat znamená potvrdit správnost nebo pravdivost informací nebo závěrů.

stvrzovat

Potvrzovat, že je něco pravda nebo správné. Zaručit, že něco je správné.

ujišťovat

Ujišťovat znamená zdůrazňovat, potvrzovat nebo přesvědčovat o pravdivosti či správnosti něčeho.

Podobná synonyma

projevovat se

Vyjadřovat se, hovořit, projevovat myšlenky a pocity.

dokazovat nepravdivost

Vyvrátit, dokázat nepravdivost.

prokazovat

Dokazovat, že je něco skutečné, správné nebo pravdivé; předkládat důkazy.

ujišťovat <koho>

Ujišťovat znamená přesvědčit nebo povzbudit někoho, aby byl jistý a uklidněný.

projevovat díky

Projevovat díky je způsob, jak vyjádřit svou vděčnost, uznání nebo poděkování.

projevovat (znalost)

Projevovat znamená vyjadřovat, prezentovat nebo ukazovat své myšlenky, názory, emoce nebo zkušenosti.

oddanost

Oddanost je silné citové pouto, které vyžaduje věrnost, přizpůsobení a ochotu obětovat se pro něco nebo někoho.

projevovat se <jak>

Vyjadřovat se, hovořit nebo se chovat ve vybrané situaci.

odůvodnit (správnost)

Udělat názor závazným prostřednictvím důvodů a argumentů.

projevovat se <čím>

Projevovat se: vyjadřovat své myšlenky, názory, city, názory a postoje.

správnost

Správnost je stav, kdy je něco platné, správné, nebo oprávněné. Je to stav, kdy je něco správně provedeno.

potvrdit (správnost)

Potvrdit znamená potvrdit správnost, pravdivost nebo legitimitu čeho či koho.

projevovat (sexuální) zájem

Vyjádřit (sexuální) zájem, vyjádřit očekávání nebo touhu po intímním styku.

potvrzovat

Potvrzovat znamená dávat něčemu určitou formu autorizace nebo schválení.

prokazovat se

Prokazovat se znamená dát na odiv svoji schopnost, schopnosti nebo úspěchy.

projevovat (sílu)

Používat svou sílu, aby se prokázalo, že se máte na co odvolávat.

projevovat (odvahu)

Projevovat odvahu znamená vystoupit ze své komfortní zóny a čelit strachu a překážkám.

stvrzovat (podpis)

Potvrdit autentičnost, platnost nebo správnost něčeho pomocí podpisu.