Facebook

Kynout - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu kynout.

Význam: Kynout je proces proměny mléka na sýr nebo jogurt, který zahrnuje oddělení mléčného tuku a syrovátky.

fermentovat

Fermentovat znamená podrobit surovinu biologickému procesu, který vede k produkci kyselin, alkoholu nebo jiných látek.

kypět

Kypět je synonymum pro živou energii a radost, pro nádherné barvy, pro hojnost a bohatství.

vřít

Vřít znamená rychle a hlučně jít nebo být pohybováno.

hnisat (o ráně)

Hnisání je proces, kdy se z rány uvolňuje hnis, který obsahuje nežádoucí bakterie.

kývat <komu>

Kývat na něco/někoho (například souhlasit) - přijmout, schválit návrh/žádost/výzvu.

mávat <na koho>

Mávat znamená rukou zdravit nebo naznačit pozdrav, vítání, zájem nebo souhlas.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav, poděkovat, uznání nebo jiný obrazný projev úcty, přátelství nebo lásky.

čekat

Očekávat, čekat; trpělivě čekat na něco nebo někoho, vyčkat vhodného okamžiku.

očekávat (odměnu)

Očekávat znamená čekat na něco, co lze dostat jako odměnu.

kvasit (těsto)

Kvasit těsto znamená zapojit kvašení kvásku do mouky a tekutin v nádobě, aby se těsto zvětšilo a získalo tak lepší chuť a texturu.

nabývat

Nabývat znamená přijímat, získávat, obhospodařovat nebo dále rozšiřovat.

přibývat

Přibývat znamená růst, navyšovat se, zvyšovat se v počtu nebo množství.

tloustnout

Přibývat na váze, často kvůli nesprávné stravě nebo nedostatečnému pohybu.

Podobná synonyma

být určen <komu>

Být určen: jít nebo být označen pro určitou osobu, účel nebo cíl.

kompromitovat <koho>

Kompromitovat znamená dělat něco, co může poškodit jeho reputaci nebo dobré jméno.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

rozrušit <koho>

Rozrušit znamená vyvolat v někom stres, úzkost nebo nepokoj.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, zavádět, zfalšovat informace nebo manipulovat s druhým.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

zmást <koho>

Zmást = působit na někoho tak, aby nevěděl, co má dělat, nebo aby nerozuměl situaci.

naznačit <co komu>

Naznačit znamená dát najevo, naznačovat, nastínit.

nabít <komu>

Poskytnout někomu něco, co je potřebné nebo vhodné; občas také nabídnout někomu (např. pomoc, radu, zastání apod.).

rozněcovat <koho n. co>

Rozněcovat znamená vzbuzovat a udržovat zájem o nějakou činnost nebo myšlenku.

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít na místo nebo do domu někoho jiného, aby se s ním setkal.

nahradit <koho>

Vyměnit koho/co za něco jiného; začít používat něco jiného místo toho původního.

očekávat <co>

Očekávat znamená čekat na výsledek nebo vývoj něčeho s předpokladem, že se to stane.

odkazovat <ke komu n. čemu>

Poukazovat na něčí myšlenky či činy, nebo na to, čemu by se mělo vyhnout.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

dopomoci <komu>

Pomoci někomu s něčím, co je pro něj důležité nebo potřebné.

difamovat <koho n. co>

Difamovat znamená šířit nepravdivé informace o někom či něčem, aby se jeho či jeho reputace poškodila.

vypovědět <koho>

Vypovědět: vyjádřit svůj názor nebo postoj, často vůči něčemu nebo někomu.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat znamená ponižovat a očerňovat někoho, aby jeho sebeúcta byla poškozena.

dát dohromady <koho s kým>

Sblížit lidi, propojit je a vytvořit tak vztah nebo spolupráci.

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

nevážit si <koho>

Nevážit si někoho znamená považovat ho za méněcenného, nevážit si jeho názoru, přínosu nebo zásluh.

napomínat <koho>

Napomínat znamená připomínat někomu, aby dodržoval nějaké pravidlo nebo aby udělal něco, co má udělat.

usmrtit <koho>

Usmrtit je spáchat vraždu, způsobit zabití jiného člověka.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

ukrást <co komu>

Ukrást: odebrat cizí věc nebo majetek někomu bez jeho svolení.

poslat <komu> vzkaz

Poslat osobě vzkaz - sdělit jí informace, myšlenky nebo pocity.

přepadnout <koho>

Přepadnout znamená napadnout, útočit nebo se dopustit násilí na někom v nečekaném útoku.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, poškodit pověst či charakter někoho nebo něčeho.