Facebook

Kynout - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu kynout.

Význam: Kynout je proces proměny mléka na sýr nebo jogurt, který zahrnuje oddělení mléčného tuku a syrovátky.

fermentovat

Fermentovat znamená podrobit surovinu biologickému procesu, který vede k produkci kyselin, alkoholu nebo jiných látek.

kypět

Kypět je synonymum pro živou energii a radost, pro nádherné barvy, pro hojnost a bohatství.

vřít

Vřít znamená rychle a hlučně jít nebo být pohybováno.

hnisat (o ráně)

Hnisání je proces, kdy se z rány uvolňuje hnis, který obsahuje nežádoucí bakterie.

kývat <komu>

Kývat na něco/někoho (například souhlasit) - přijmout, schválit návrh/žádost/výzvu.

mávat <na koho>

Mávat znamená rukou zdravit nebo naznačit pozdrav, vítání, zájem nebo souhlas.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav, poděkovat, uznání nebo jiný obrazný projev úcty, přátelství nebo lásky.

čekat

Očekávat, čekat; trpělivě čekat na něco nebo někoho, vyčkat vhodného okamžiku.

očekávat (odměnu)

Očekávat znamená čekat na něco, co lze dostat jako odměnu.

kvasit (těsto)

Kvasit těsto znamená zapojit kvašení kvásku do mouky a tekutin v nádobě, aby se těsto zvětšilo a získalo tak lepší chuť a texturu.

nabývat

Nabývat znamená přijímat, získávat, obhospodařovat nebo dále rozšiřovat.

přibývat

Přibývat znamená růst, navyšovat se, zvyšovat se v počtu nebo množství.

tloustnout

Přibývat na váze, často kvůli nesprávné stravě nebo nedostatečnému pohybu.

Podobná synonyma

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.

přestat dbát <o koho n. co>

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

vzkazovat <co komu>

Vzkazovat je posílat komukoliv zprávu, například pomocí telefonu nebo internetu.

nahradit <co komu>

Vyměnit jednu věc nebo osobu za druhou; nahrazovat.

vyhodit <koho>

Vyhodit znamená odstranit, případně odmítnout či vyloučit někoho.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

vemlouvat se <komu>

Vemlouvat se znamená prosit někoho o pomoc, o něčí souhlas nebo o nějakou milost.

urazit <koho>

Urazit znamená narušit jeho důstojnost nebo cítit újmu slovními či fyzickými útoky.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit někoho k činnosti nebo k akci.

vyhubovat <komu>

Udělit někomu pokutu, trest či jiný druh postihu za porušení pravidel.

utloukat <koho>

Utloukat znamená tlačit, bít nebo donucovat někoho jednáním, které je nepříjemné nebo bolestivé.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

přitížit <komu>

Přitížit znamená zatížit někoho dodatečnou prací, zátěží nebo obtížemi.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco znamená poukázat na jeho chyby nebo připomenout nedostatky.

podstrčit <co komu>

Podstrčit znamená předložit někomu nápad nebo myšlenku, aniž by se o to dotyčný přímo zajímal.

vydráždit <koho>

Vydráždit znamená rozčílit nebo nalézt v někom zlost a vztek.

navrhovat <co komu>

Navrhovat znamená dávat návrh na něco, navržení čeho nebo komu. Je to vyjádření názoru, návrhu nebo doporučení.

zjednat <pro koho co>

Zjednat: usilovat o dosažení něčeho, zajistit, vyřídit (pro koho/co).

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

hanět <koho>

Hanět znamená kritizovat a odsoudit něčí chování, jednání nebo činy.

oceňovat <koho>

Oceňovat znamená vyjádřit uznání, obdiv, vděčnost a uznání pro něčí činy, slova nebo vlastnosti.

ohrožovat <koho>

Ohrožovat znamená ublížit, nebo poškodit někoho nebo něco.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni a být tak o krok napřed.

popudit si <koho>

Provokovat někoho verbálně nebo jiným způsobem, aby se rozzuřil, vyprovokovat někoho k činu.

ujišťovat <koho>

Ujišťovat znamená přesvědčit nebo povzbudit někoho, aby byl jistý a uklidněný.

otírat se <o koho>

Otírat se znamená upínat pozornost, aby se získal něčí přízeň nebo pozornost.

vystavovat <komu> (pas)

Vystavovat pas znamená vydávat pas osobě, která o to požádala.

hájit <koho> (u soudu)

Bránit práva a zájmy člověka před soudem, obhajovat ho a podporovat ho v jeho obraně.

naštvat <koho>

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.