Facebook

Kypět - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu kypět.

Význam: Kypět je synonymum pro živou energii a radost, pro nádherné barvy, pro hojnost a bohatství.

kynout

Kynout je proces proměny mléka na sýr nebo jogurt, který zahrnuje oddělení mléčného tuku a syrovátky.

fermentovat

Fermentovat znamená podrobit surovinu biologickému procesu, který vede k produkci kyselin, alkoholu nebo jiných látek.

vřít

Vřít znamená rychle a hlučně jít nebo být pohybováno.

hnisat (o ráně)

Hnisání je proces, kdy se z rány uvolňuje hnis, který obsahuje nežádoucí bakterie.

přetékat

Přetékat znamená být plný až přesycený až se části vytekou ven z oblasti, ve které jsou uloženy.

pěnit

Pěnit se označuje pro různé formy tvorby bublinek, které se objevují v tekutinách nebo plynných směsích.

zvětšovat se

Zvětšovat se je proces zvětšení velikosti, množství nebo úrovně.

bouřit

Bouřit se znamená projevovat hněv, vztek nebo neklid; často s výbušnými projevy.

kvasit

Kvasit znamená fermentovat, způsobit tvorbu kyselin a alkoholu v potravinách a nápojích.

oplývat <čím>

Oplývat znamená mít velké množství čehosi; být hojně obdařený čímsi.

Podobná synonyma

zvětšovat

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost nebo množství něčeho.

bouřit se

Bouřit se znamená protestovat nebo se vzepřít proti něčemu, nebo se vztekat. Je to silná emoce, která vyjadřuje nespokojenost a rozhořčení.

zvětšovat objem

Zvětšovat objem znamená zvyšovat velikost nebo množství.

zvětšovat <co>

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost nebo objem něčeho.

raně

Ráno je čas nebo doba, kdy se den začíná - obvykle od poloviny noci do poledne.

oplývat

Oplývat znamená být bohatý na něco, mít ho v hojném množství.

oplývat (mravenci)

Oplývat znamená mít hojnost, bohatství nebo výjimečnost, zde v případě mravenců se jedná o hojnost a obrovské množství.

bouřit (dav)

Bouřit se dává označuje jako vzpouru, odpor, bouřlivý protest, který se obvykle vyjadřuje ve skupinách lidí.

kvasit (těsto)

Kvasit těsto znamená zapojit kvašení kvásku do mouky a tekutin v nádobě, aby se těsto zvětšilo a získalo tak lepší chuť a texturu.

přetékat (mléko)

Přetékat znamená příliš velký objem, až do bodu, kdy se něco začne vylévat, jako je tomu například s mlékem.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

oplývat (energií)

Mít hojnost, být obdařený čím je energie - být silný, plný vitality a energie.

zvětšovat se (tlak)

Zvětšovat se znamená zvyšovat se (např.tlak).

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

hnisat

Hnisání je proces tvorby hnisu, který může být způsoben infekcí nebo poraněním. Vylučuje se během růstu mikroorganismů a usazování se nečistot.

vřít (voda)

Vřít znamená vyvíjet silný tlak a rychle proudit, obzvlášť u vody.

zvětšovat (majetek)

Přidávat k majetku další věci nebo peníze.

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

oplývat (vtipem)

Oplývat znamená být obohaceno čímkoli, obzvláště vtipem či chytrými poznámkami.