Facebook

Kypět - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu kypět.

Význam: Kypět je synonymum pro živou energii a radost, pro nádherné barvy, pro hojnost a bohatství.

kynout

Kynout je proces proměny mléka na sýr nebo jogurt, který zahrnuje oddělení mléčného tuku a syrovátky.

fermentovat

Fermentovat znamená podrobit surovinu biologickému procesu, který vede k produkci kyselin, alkoholu nebo jiných látek.

vřít

Vřít znamená rychle a hlučně jít nebo být pohybováno.

hnisat (o ráně)

Hnisání je proces, kdy se z rány uvolňuje hnis, který obsahuje nežádoucí bakterie.

přetékat

Přetékat znamená být plný až přesycený až se části vytekou ven z oblasti, ve které jsou uloženy.

pěnit

Pěnit se označuje pro různé formy tvorby bublinek, které se objevují v tekutinách nebo plynných směsích.

zvětšovat se

Zvětšovat se je proces zvětšení velikosti, množství nebo úrovně.

bouřit

Bouřit se znamená projevovat hněv, vztek nebo neklid; často s výbušnými projevy.

kvasit

Kvasit znamená fermentovat, způsobit tvorbu kyselin a alkoholu v potravinách a nápojích.

oplývat <čím>

Oplývat znamená mít velké množství čehosi; být hojně obdařený čímsi.

Podobná synonyma

zvětšovat

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost nebo množství něčeho.

oplývat (energií)

Mít hojnost, být obdařený čím je energie - být silný, plný vitality a energie.

raně

Ráno je časové období mezi nocí a polednem, obvykle od východu slunce do poledne.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

kvasit (těsto)

Kvasit těsto znamená zapojit kvašení kvásku do mouky a tekutin v nádobě, aby se těsto zvětšilo a získalo tak lepší chuť a texturu.

oplývat

Oplývat znamená být bohatý na něco, mít ho v hojném množství.

bouřit se

Bouřit se znamená vehementně protestovat, dávat najevo nespokojenost a odpor.

zvětšovat <co>

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost nebo objem něčeho.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

zvětšovat objem

Zvětšovat objem znamená zvyšovat velikost nebo množství.

bouřit (dav)

Bouřit se dává označuje jako vzpouru, odpor, bouřlivý protest, který se obvykle vyjadřuje ve skupinách lidí.

hnisat

Hnisání je proces odloučení mrtvé a neživé tkáně od zdravé tkáně a vylučování hnisu z rány.

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

zvětšovat (majetek)

Přidávat k majetku další věci nebo peníze.

oplývat (vtipem)

Oplývat znamená být obohaceno čímkoli, obzvláště vtipem či chytrými poznámkami.

rozpřahovat se (k ráně)

Rozpřahovat se: vystřelit ve všech směrech, rozšířit se.

zvětšovat se (tlak)

Zvětšovat se znamená zvyšovat se (např.tlak).