Facebook

Vřít - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vřít.

Význam: Vřít znamená rychle a hlučně jít nebo být pohybováno.

kynout

Kynout je proces proměny mléka na sýr nebo jogurt, který zahrnuje oddělení mléčného tuku a syrovátky.

fermentovat

Fermentovat znamená podrobit surovinu biologickému procesu, který vede k produkci kyselin, alkoholu nebo jiných látek.

kypět

Kypět je synonymum pro živou energii a radost, pro nádherné barvy, pro hojnost a bohatství.

hnisat (o ráně)

Hnisání je proces, kdy se z rány uvolňuje hnis, který obsahuje nežádoucí bakterie.

vařit se (voda)

Vaření se vody je proces, při kterém se voda zahřívá na bod varu, což zabíjí nebezpečné bakterie a viry.

kypět <co>

Kypět: mít veselý, vášnivý výraz a být plný života.

bouřit

Bouřit se znamená vyjádřit nespokojenost násilnou či hlučnou protestní akcí.

Podobná synonyma

klesnout (voda)

Klesnout je pohyb vody do dolní části, například v potoce, rybníce nebo řece.

vařit se (pod příklopem)

Vařit se znamená připravovat jídlo pomocí stálého ohřevu, obvykle pod pokličkou.

hrnout se (voda)

Hrnout se znamená rychle a hlasitě proudit, například voda proudící po skále.

voda

Voda je nezbytná tekutina, která je klíčová pro život na Zemi. Je součástí všech živých organismů a je nezbytná pro všechny životní funkce.

vytrysknout (voda)

Vytrysknout je rychlé vystřelení tekutiny, například vody, ve velkém množství.

odtéci (voda)

Odtéci znamená, že voda se z nějakého místa přemisťuje jinam.

raně

Raně znamená brzy, dříve než je obvyklé; může to být časové období, začátek nebo rychlý postup.

vařit se

Vařit se znamená zahřát potraviny na teplotu, která je dostatečná pro míchání a dlouhodobé trávení.

rozpřahovat se (k ráně)

Rozpřahovat se: vystřelit ve všech směrech, rozšířit se.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

valit se (voda)

Valit se znamená proudit, téci rychle a silně.

klesat (voda)

Klesat = opadávat, snižovat se; vody = stále ubývat, pokles hladiny.

překypět (voda)

Překypět znamená, že voda se přelije přes hranici nádoby, ve které se nachází.

průzračný (voda)

Křišťálově čistá voda, která je naprosto průzračná a čirá.

minerální voda

Minerální voda je voda, která obsahuje různé minerály a látky, které jsou pro zdraví užitečné.

vařit (prudce)

Vařit prudce znamená vařit na vysoké teplotě, aby se potraviny rychle uvařily.

nést (voda kus dřeva)

Nést: držet a přenášet něco v rukou.

hnisat

Hnisání je proces tvorby hnisu, který může být způsoben infekcí nebo poraněním. Vylučuje se během růstu mikroorganismů a usazování se nečistot.

šplouchat (voda)

Šplouchat: krátký zvuk při dopadu malého množství tekutiny na povrch.

vařit (pro strávníky)

Vaření je proces přípravy jídla pomocí tepla a někdy i přísad.

vřít (voda)

Vřít znamená vyvíjet silný tlak a rychle proudit, obzvlášť u vody.

bouřit se

Bouřit se znamená vehementně a násilně vyjadřovat svou nespokojenost, obvykle vůči něčemu, co se nelíbí.

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.