Facebook

Vřít - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vřít.

Význam: Vřít znamená rychle a hlučně jít nebo být pohybováno.

kynout

Kynout je proces proměny mléka na sýr nebo jogurt, který zahrnuje oddělení mléčného tuku a syrovátky.

fermentovat

Fermentovat znamená podrobit surovinu biologickému procesu, který vede k produkci kyselin, alkoholu nebo jiných látek.

kypět

Kypět je synonymum pro živou energii a radost, pro nádherné barvy, pro hojnost a bohatství.

hnisat (o ráně)

Hnisání je proces, kdy se z rány uvolňuje hnis, který obsahuje nežádoucí bakterie.

vařit se (voda)

Vaření se vody je proces, při kterém se voda zahřívá na bod varu, což zabíjí nebezpečné bakterie a viry.

kypět <co>

Kypět: mít veselý, vášnivý výraz a být plný života.

bouřit

Bouřit se znamená vyjádřit nespokojenost násilnou či hlučnou protestní akcí.

Podobná synonyma

nést (voda kus dřeva)

Nést: držet a přenášet něco v rukou.

raně

Raně označuje časný, brzký, předčasný; může to být čas, doba, událost nebo věc.

průzračný (voda)

Křišťálově čistá voda, která je naprosto průzračná a čirá.

hnisat

Hnisání je proces tvorby hnisu, který může být způsoben infekcí nebo poraněním. Vylučuje se během růstu mikroorganismů a usazování se nečistot.

prýštit <odkud> (voda)

Prýštit: proudit (voda) z otvoru, tryskat ven.

bouřit se

Bouřit se znamená intenzivně a hlasitě protestovat proti něčemu, co je považováno za nespravedlivé.

vytvořit dutinu (voda)

Vytvořit dutinu ve vodě znamená vytvořit prostor se stěnami, který je ve vodě uzavřený.

stolní voda

Stolní voda je nesycená voda, která se obecně používá k pití a vaření.

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

voda

Voda je nezbytná tekutina, která je klíčová pro život na Zemi. Je součástí všech živých organismů a je nezbytná pro všechny životní funkce.

klesnout (voda)

Klesnout je pohyb vody do dolní části, například v potoce, rybníce nebo řece.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

vařit (v páře)

Vaření v páře je způsob zpracování potravin, kdy jsou jídla vařena ve vodě nebo ve vlhkém prostředí, zatímco v páře, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

odtéci (voda)

Odtéci znamená, že voda se z nějakého místa přemisťuje jinam.

rozpřahovat se (k ráně)

Rozpřahovat se: vystřelit ve všech směrech, rozšířit se.

vřít (voda)

Vřít znamená vyvíjet silný tlak a rychle proudit, obzvlášť u vody.

vařit (prudce)

Vařit prudce znamená vařit na vysoké teplotě, aby se potraviny rychle uvařily.

klesat (voda)

Klesat = opadávat, snižovat se; vody = stále ubývat, pokles hladiny.

velká voda

Velká voda je obecný pojem pro obrovské množství vody, které může být ve formě moří, řek, oceánů nebo dokonce povodní.

překypět (voda)

Překypět znamená, že voda se přelije přes hranici nádoby, ve které se nachází.

minerální voda

Minerální voda je voda, která obsahuje různé minerály a látky, které jsou pro zdraví užitečné.

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.