Facebook

Spalovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu spalovat <koho n. co>.

Význam: Spalovat znamená zničit či zahladit něco ohněm.

utíkat

Utíkat je pohybovat se rychle pryč, často s cílem uniknout nebo se vyhnout nebezpečí.

zdrhat

Zdrhat znamená rychle a náhle odejít z místa nebo situace.

mazat

Mazat je činnost odstraňování něčeho pomocí hadříku, ubrousku nebo jiného mazacího prostředku.

Podobná synonyma

utíkat (voda)

Utíkat: pohybovat se rychle, obvykle v úniku; voda se pohybuje rychle proudem při odtoku.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

mazat (lyže)

Mazat se užívá pro údržbu lyží a jejich ošetřování, aby byly ve dobrém stavu, aby se lépe sjížděly a zůstaly lesklé.

mazat se

Mazat se je činnost, kdy se něco (např. nechtěné soubory) odstraňuje z počítače.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.