Facebook

Mávat <na koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu mávat <na koho>.

Význam: Mávat znamená rukou zdravit nebo naznačit pozdrav, vítání, zájem nebo souhlas.

kývat <komu>

Kývat na něco/někoho (například souhlasit) - přijmout, schválit návrh/žádost/výzvu.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav, poděkovat, uznání nebo jiný obrazný projev úcty, přátelství nebo lásky.

čekat

Očekávat, čekat; trpělivě čekat na něco nebo někoho, vyčkat vhodného okamžiku.

očekávat (odměnu)

Očekávat znamená čekat na něco, co lze dostat jako odměnu.

kvasit (těsto)

Kvasit těsto znamená zapojit kvašení kvásku do mouky a tekutin v nádobě, aby se těsto zvětšilo a získalo tak lepší chuť a texturu.

kypět

Kypět: vyzařovat radost a energii; být naplněný optimismem a vitalitou.

nabývat

Nabývat znamená přijímat, získávat, obhospodařovat nebo dále rozšiřovat.

přibývat

Přibývat znamená růst, navyšovat se, zvyšovat se v počtu nebo množství.

tloustnout

Přibývat na váze, často kvůli nesprávné stravě nebo nedostatečnému pohybu.

Podobná synonyma

navykat <koho na co>

Navykat: dlouhodobě se připravovat na něco, aby člověk mohl být zvyklý na to, co se bude dít.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

smířit <koho s kým>

Smířit se: navázat klidný vztah po vzájemném odpuštění a přijetí odlišných názorů.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít na místo nebo do domu někoho jiného, aby se s ním setkal.

vázat se <na koho n. co>

Vázat se znamená poutat se k něčemu nebo někomu: uzavírat smlouvu, zavazovat se k činům nebo jen být pevně spojeni.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

utvrdit <koho v čem>

Utvrdit = potvrdit, upevnit; získat jistotu nebo pevnost.

kvasit

Kvasit znamená fermentovat, způsobit tvorbu kyselin a alkoholu v potravinách a nápojích.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat: ukrást cizí věci násilím či neoprávněně.

vynadat <komu>

Vynadat někomu je důrazně ho upozornit na jeho nevhodné chování, často za účelem změnit jeho chování.

pronásledovat <koho>

Pronásledovat znamená systematicky sledovat a obtěžovat kohokoliv nebo něco.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout je forma odpírání či zamítnutí žádosti, požadavku nebo návrhu.

znetvořit <koho n. co>

Znetvořit: deformovat, poškodit vzhled něčího/čeho.

demoralizovat <koho>

Zničit morálku, oslabit důvěru nebo sebevědomí člověka.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

dorážet <na koho>

Naléhavě a opakovaně dotazovat se na něco, prosit nebo důrazně prosit o něco.

vystrašit <koho>

Vystrašit znamená vyvolat u někoho strach a úzkost.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

sežehnout <koho n. co>

Sežehnout znamená potrestat, ukázat někomu nebo něčemu svůj hněv a nespokojenost.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat a ublížit druhé osobě.

opojit <koho>

Opojit znamená učinit někoho tak opilým, že jeho smysly jsou ochromeny.

darovat <co komu>

Darovat znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco zcela bez nároku na náhradu.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky napadnout osobu nebo skupinu.

uráčit se <komu>

Učinit někomu čest zúčastněním se jeho oslavy, akce, události či společenské události.

otázat se <koho na co>

Interrogovat někoho o něco; ptát se; zjišťovat; dotazovat se.

dávat hlas <komu>

Dávat hlas je vyjádření souhlasu vůči něčemu nebo někomu. Znamená to hlasovat pro něco nebo někoho.

vyplísnit <koho>

Vyplísnit znamená kritizovat někoho nebo něco ve velmi negativním smyslu.