Facebook

Postoupit <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu postoupit <co komu>.

Význam: Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

přesunout

Význam slova "přesunout" je přenést něco z jednoho místa na jiné. Slovo může být použito pro fyzické přesunutí osob, předmětů nebo nápadů, nebo pro přesunutí pozornosti z jedné věci na druhou.

transferovat

Transferovat znamená přenést něco nebo někoho z jednoho místa do druhého, nebo převést určitou částku peněz nebo jinou hodnotu z jedné osoby nebo instituce do druhé.

transponovat

Transponovat je proces přemístění nebo převedení něčeho na jinou úroveň nebo formu; často se používá pro přesunutí hudebních nebo matematických dat do nového uspořádání.

propašovat (zboží)

Propašovat znamená převážet zboží do jiné země nebo oblasti ilegálně, často s cílem obejít platné celní a právní předpisy.

dopravit (tajně)

Dopravit znamená převést něco z místa na místo, obvykle nenápadně a tajně.

převést (práva)

Převést znamená předat nebo přenést něčí práva na jinou osobu nebo organizaci. To může zahrnovat práva k majetku, právo na nárok nebo práva k něčemu jako je patent.

aplikovat <co na co>

Aplikovat znamená používat v praxi - například použít nějaké řešení nebo postup k dosažení cíle.

transponovat <co kam>

Transponovat znamená přenést nebo přesunout něco z jednoho místa na jiné. Je to obecné slovo, které se používá v matematice, hudbě, informatice a dalších oborech.

Podobná synonyma

zaměnit (tajně)

Vyměnit, předat nebo obměnit něco za něco jiného, aniž by to bylo veřejně známé.

zboží

Zboží jsou všechny věci, které jsou k prodeji nebo použití a jsou obchodovatelné.

dopravit

Dopravit znamená dopravovat osobu nebo věc na určitou adresu.

prodat (zboží)

Prodat znamená vyměnit zboží za peníze.

aplikovat

Použít, spustit, provést, zrealizovat nebo provést činnost naznačenou procedurou nebo návodem.

propašovat <co>

Převést/dovézt ilegálně cokoliv přes hranice.

odmítat (zboží)

Odmítat znamená odmítnout přijmout nebo použít nabízenou věc, zboží nebo služby.

propašovat

Propašovat znamená převádět osoby nebo zboží nelegálně přes státní hranici.

podle práva

Právní význam slova je definice určitého pojmu s právními důsledky.

přemístit se (skokem)

Přesunout se najednou na nové místo.

kvantum zboží, výrobků

Kvantum zboží je velké množství výrobků či zboží.

soupis (zboží)

Soupis (zboží) je seznam věcí, předmětů nebo položek, které jsou shromážděny pro nějaký účel.

pozorovat (tajně)

Sledovat tajně a pozorně.

převádět (práva)

Převádět práva znamená přenést je z jednoho vlastníka na druhého.

přemístit (rostlinu)

Přesunout rostlinu na jiné místo.

převést kód

Převést kód znamená převést počítačový program do strojového kódu, který počítač může interpretovat a provádět.

přemístit (skříň)

Přemístit: přesunout nebo přesunout na jiné místo.

dopravit (nesením)

Přenést, doručit určenou věc nebo osobu na požadované místo.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

přemístit se (chůzí)

Přesunout se z místa na jiné místo, obvykle chůzí.

metrové zboží

Metrové zboží je zboží, které je prodané nebo dodáváno v délce jednoho metru.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

nabízené (zboží)

Nabízené zboží je výrobek nebo služba, která je poskytována ke koupi.

tajně

Tajně znamená skrytě, nezveřejněně, neprozrazeno nikomu, tajemně.