Facebook

Postoupit <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu postoupit <co komu>.

Význam: Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

přesunout

Význam slova "přesunout" je přenést něco z jednoho místa na jiné. Slovo může být použito pro fyzické přesunutí osob, předmětů nebo nápadů, nebo pro přesunutí pozornosti z jedné věci na druhou.

transferovat

Transferovat znamená přenést něco nebo někoho z jednoho místa do druhého, nebo převést určitou částku peněz nebo jinou hodnotu z jedné osoby nebo instituce do druhé.

transponovat

Transponovat je proces přemístění nebo převedení něčeho na jinou úroveň nebo formu; často se používá pro přesunutí hudebních nebo matematických dat do nového uspořádání.

propašovat (zboží)

Propašovat znamená převážet zboží do jiné země nebo oblasti ilegálně, často s cílem obejít platné celní a právní předpisy.

dopravit (tajně)

Dopravit znamená převést něco z místa na místo, obvykle nenápadně a tajně.

převést (práva)

Převést znamená předat nebo přenést něčí práva na jinou osobu nebo organizaci. To může zahrnovat práva k majetku, právo na nárok nebo práva k něčemu jako je patent.

aplikovat <co na co>

Aplikovat znamená používat v praxi - například použít nějaké řešení nebo postup k dosažení cíle.

transponovat <co kam>

Transponovat znamená přenést nebo přesunout něco z jednoho místa na jiné. Je to obecné slovo, které se používá v matematice, hudbě, informatice a dalších oborech.

Podobná synonyma

tajně

Utajeně, potají, bez znalosti ostatních; skrytě, nenápadně, nenahlas.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

skládat (zboží)

Skládat zboží znamená sestavit je dohromady, aby bylo připraveno k prodeji nebo dodání.

vložit <co kam> (tajně)

Vložit (tajně) znamená schovat něco před ostatními, aby to nebylo vidět.

prodat (zboží)

Prodat znamená vyměnit zboží za peníze.

přemístit (pracovníka)

Přemístit (pracovníka) znamená přesunout jeho pracovní pozici do jiného místa/oddělení.

přesunout (pracovníka)

Přesunout = posunout pracovníka na jinou pracovní pozici ve stejné firmě nebo na jiném místě.

dopravit (nesením)

Přenést, doručit určenou věc nebo osobu na požadované místo.

partiové zboží

Partiové zboží jsou zboží vyrobené a dodávané za výhodných podmínek pro účely prodeje členům politické strany.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

přesunout (nábytek)

Přesunout = změnit polohu nábytku; přemístit; převést na jiné místo.

aplikovat

Použít, spustit, provést, zrealizovat nebo provést činnost naznačenou procedurou nebo návodem.

tajné vědy

Tajné vědy jsou oblasti, které studují přírodní procesy a principy, které jsou obvykle nedostupné běžným lidem.

přemístit (rostlinu)

Přesunout rostlinu na jiné místo.

dopravit (co autem)

Dopravit znamená převézt osobu, zboží nebo jinou věc z jednoho místa na druhé pomocí auta.

převést kód

Převést kód znamená převést počítačový program do strojového kódu, který počítač může interpretovat a provádět.

přemístit (zboží)

Přemístit (zboží) znamená přesunout ho na jiné místo.

dopravit

Dopravit znamená dopravovat osobu nebo věc na určitou adresu.

převést

Přenést nebo převést: přesunout údaje, informace nebo vlastnictví z jednoho místa nebo formy na jiné.

slovo (tajné)

Tajné: skryté, ukryté, neznámé, utajené.

odeslání (zboží)

Odeslání znamená doručení zboží příjemci.

přemístit

Přemístit znamená přesunout nebo přesunout něco na jiné místo.

převést hovor (jinam)

Přesunout rozhovor (jinam) - např. na jiné místo, místnost, telefonní číslo, atd.

podle práva

Právní význam slova je definice určitého pojmu s právními důsledky.

metrové zboží

Metrové zboží je zboží, které je prodané nebo dodáváno v délce jednoho metru.

spolčit se (tajně)

Spojit se tajně znamená vytvořit nebo se dohodnout na konspirativní činnosti.

popírat práva

Popírat práva je odmítat nebo zpochybňovat něčí právo na svobodu, stejné zacházení nebo jiné základní lidské právo.

potlačit (práva)

Potlačit znamená omezit nebo zabránit někomu ve vyjádření nebo uplatnění práv.

přemístit (náklad)

Přemístit náklad znamená přesunout ho na jiné místo.