Facebook

Postoupit <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu postoupit <co komu>.

Význam: Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

přesunout

Význam slova "přesunout" je přenést něco z jednoho místa na jiné. Slovo může být použito pro fyzické přesunutí osob, předmětů nebo nápadů, nebo pro přesunutí pozornosti z jedné věci na druhou.

transferovat

Transferovat znamená přenést něco nebo někoho z jednoho místa do druhého, nebo převést určitou částku peněz nebo jinou hodnotu z jedné osoby nebo instituce do druhé.

transponovat

Transponovat je proces přemístění nebo převedení něčeho na jinou úroveň nebo formu; často se používá pro přesunutí hudebních nebo matematických dat do nového uspořádání.

propašovat (zboží)

Propašovat znamená převážet zboží do jiné země nebo oblasti ilegálně, často s cílem obejít platné celní a právní předpisy.

dopravit (tajně)

Dopravit znamená převést něco z místa na místo, obvykle nenápadně a tajně.

převést (práva)

Převést znamená předat nebo přenést něčí práva na jinou osobu nebo organizaci. To může zahrnovat práva k majetku, právo na nárok nebo práva k něčemu jako je patent.

aplikovat <co na co>

Aplikovat znamená používat v praxi - například použít nějaké řešení nebo postup k dosažení cíle.

transponovat <co kam>

Transponovat znamená přenést nebo přesunout něco z jednoho místa na jiné. Je to obecné slovo, které se používá v matematice, hudbě, informatice a dalších oborech.

Podobná synonyma

přesunout do vyšší funkce

Přesunout do vyšší funkce znamená povýšit zaměstnance na vyšší pozici s vyšším platem a odpovědností.

aplikovat

Použít, provést nebo zrealizovat; uplatnit či uplatnit praxi.

tajně

Tajně znamená skrytě, diskrétně, utajeně; s plnou důvěrností, bez ostatních lidí nebo informací.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

přemístit se

Přesunout se z jednoho místa na jiné.

přemístit (nábytek)

Přesunout nábytek na jiné místo.

dopravit (co autem)

Dopravit znamená převézt osobu, zboží nebo jinou věc z jednoho místa na druhé pomocí auta.

dopravit (autem)

Přepravit osobu nebo věc autem z jednoho místa na druhé.

popírat práva

Popírat práva je odmítat nebo zpochybňovat něčí právo na svobodu, stejné zacházení nebo jiné základní lidské právo.

přemístit (skříň)

Přemístit: přesunout nebo přesunout na jiné místo.

dopravit

Dopravit znamená přenést něco ze zdrojového místa na určené místo.

dopravit (nesením)

Přenést, doručit určenou věc nebo osobu na požadované místo.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

přemístit (slova)

Přesunout něco z jednoho místa na jiné.

připravit co (tajně)

Připravit tajně, to znamená připravit co nejtišeji a v tajnosti.

prodat (zboží)

Prodat znamená nabídnout zboží za peníze a uskutečnit tak prodej.

sledovat <koho> (tajně)

Sledovat (tajně) znamená prozkoumávat jeho aktivity, aby byly zjištěny podrobnosti, které by jinak zůstaly skryty.

převzít (zboží)

Převzít zboží: vzít si na sebe odpovědnost za zboží, které je již k dispozici.

partiové zboží

Partiové zboží jsou zboží vyrobené a dodávané za výhodných podmínek pro účely prodeje členům politické strany.

dopravit <co> (tlačením)

Dopravit znamená doručit (přepravit) na požadované místo.

vložit <co kam> (tajně)

Vložit (tajně) znamená schovat něco před ostatními, aby to nebylo vidět.

tajné vědy

Tajné vědy jsou oblasti, které studují přírodní procesy a principy, které jsou obvykle nedostupné běžným lidem.

metrové zboží

Metrové zboží je zboží, které je prodané nebo dodáváno v délce jednoho metru.

soupis (zboží)

Soupis (zboží) je seznam věcí, předmětů nebo položek, které jsou shromážděny pro nějaký účel.

druh zboží

Druh zboží je typ nebo kategorie produktu. Označuje specifický typ výrobku, který je prodáván v obchodech.