Facebook

Konzultovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu konzultovat.

Význam: Konzultovat znamená poradit se s někým jiným, abyste uslyšeli jeho názor, radu nebo doporučení.

radit se <s kým>

Radit se je získávat radu nebo názor od někoho jiného.

tázat se na radu

Ptát se na radu, znamená požádat o radu/poradu, aby se získal názor na konkrétní situaci nebo problém.

poskytovat (rady)

Dávat někomu rady, aby pomohl řešit problém.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

Podobná synonyma

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

půjčit <co komu>

Půjčit: dát komu něco na dočasné použití, za úplatu nebo zdarma, s tím, že to půjde vrátit.

platit <komu>

Platit znamená poskytnout finanční prostředky za služby nebo zboží.

svěřit <komu> (provedení)

Předat (někomu) správu, úkol nebo zodpovědnost; dát (někomu) plnou moc a důvěru.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

ztěžovat <co komu>

Ztěžovat je vytvářet či zvyšovat těžkosti, problémy nebo starosti pro někoho.

vyhovovat <komu>

Být schopným/schopnou přizpůsobit se, aby vyhovoval/a představám někoho jiného.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená vyjadřovat pochvalu nebo obdiv.

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená soutěžit o stejnou věc nebo pozici, snažit se dosáhnout stejného výsledku jako někdo jiný.

nabídnout <co komu>

Nabídnout znamená poskytnout někomu možnost využití nějaké služby nebo produktu.

dávat rady

Poradit někomu, jak postupovat v dané situaci, aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků.

ztížit <co komu>

Ztížit komu cokoli: způsobit obtíže, zpomalit nebo učinit náročnější.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebrat část nebo celý objem čehokoliv.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit či poškodit vzhled člověka nebo věci.

vnucovat <co komu>

Vnucovat znamená nutit někoho, aby přijal něco, co nechce.

selhat <komu> (hlas)

Selhat znamená neuspět, zklamat někoho nebo nedodržet slib.

oznámit <co komu>

Oznámit komu co: sdělit informace, udělat něco známým.

rozsvětlit se <komu> (v hlavě)

Dostat pochopení/jasnost v myšlení/názoru o čemkoli.

znesnadnit <co komu>

Znesnadnit: ztížit situaci nebo proces komu.

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená vzít cizí věc bez souhlasu vlastníka.

ulehčit <komu>

Ulehčit znamená snížit či odstranit tíhu nebo zátěž, aby se mohla cítit lépe.

věšet bulíky na nos <komu>

Vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo s někým, nebo něčemu vyčítat.