Facebook

Radit <komu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu radit <komu>.

Význam: Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

radit se <s kým>

Radit se je získávat radu nebo názor od někoho jiného.

tázat se na radu

Ptát se na radu, znamená požádat o radu/poradu, aby se získal názor na konkrétní situaci nebo problém.

poskytovat (rady)

Dávat někomu rady, aby pomohl řešit problém.

Podobná synonyma

dát <komu> radu

Poradit někomu, jak se zachovat, co udělat nebo co si myslet.

poskytovat údaje

Poskytovat údaje znamená zprostředkovat informace, data nebo zdroje konkrétním lidem nebo skupinám.

tázat se

Tázat se znamená položit dotaz nebo otázku, abychom se dozvěděli informace nebo odpověď.

poskytovat

Poskytovat znamená dávat něco, co je potřeba, či požadováno; obvykle pomoc, podporu, informace nebo služby.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

poskytovat záruku

Poskytovat záruku znamená garantovat, že produkt bude fungovat správně po dobu určitého časového období.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

poskytovat útěchu

Poskytovat útěchu je projevovat oporu, pochopení a povzbuzení někomu, kdo je v tíživé situaci.

dávat <komu> (rady)

Dávat rady je udělování porad nebo rad k něčemu konkrétnímu komu.

radit se

Radit se znamená diskutovat a porovnávat názory s druhými osobami, aby se získala více informací při rozhodování.

poskytovat <co>

Poskytovat znamená dát někomu něco nebo mu poskytnout podporu.

radit

Radit znamená dávat rady, poradit, návrhy a doporučení, aby se někomu pomohlo rozhodnout.

vědět si rady

Vědět si rady je schopnost rozumně a efektivně řešit problémy a překonávat překážky bez nutnosti obracet se na druhé.

člen městské rady

Člen městské rady je osoba, která zastupuje a zodpovídá za veřejné zájmy v obci a je zvolená občany.

poskytovat podporu

Poskytovat podporu znamená dávat jinému člověku nápovědu, pomoc nebo motivaci.

poskytovat (ovoce)

Dávat, přinášet nebo nabízet ovoce.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

poskytovat subvence

Poskytovat subvence znamená dotovat určitou činnost nebo organizaci peněžitými prostředky.

poskytovat služby

Poskytovat služby znamená poskytovat užitečnou podporu, jako například poradenství, údržbu nebo servis.

dávat rady

Poradit někomu, jak postupovat v dané situaci, aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků.