Facebook

Radit <komu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu radit <komu>.

Význam: Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

radit se <s kým>

Radit se je získávat radu nebo názor od někoho jiného.

tázat se na radu

Ptát se na radu, znamená požádat o radu/poradu, aby se získal názor na konkrétní situaci nebo problém.

poskytovat (rady)

Dávat někomu rady, aby pomohl řešit problém.

Podobná synonyma

poskytovat záruku

Poskytovat záruku znamená garantovat, že produkt bude fungovat správně po dobu určitého časového období.

poskytovat údaje

Poskytovat údaje znamená zprostředkovat informace, data nebo zdroje konkrétním lidem nebo skupinám.

poskytovat

Poskytovat znamená poskytnout nebo předat něco někomu jinému.

radit se

Radit se znamená diskutovat a porovnávat názory s druhými osobami, aby se získala více informací při rozhodování.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

dávat rady

Poradit někomu, jak postupovat v dané situaci, aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků.

poskytovat subvence

Poskytovat subvence znamená dotovat určitou činnost nebo organizaci peněžitými prostředky.

radit

Radit je poradit či doporučit, jak nejlépe postupovat ve vybrané situaci.

dávat <komu> (rady)

Dávat rady je udělování porad nebo rad k něčemu konkrétnímu komu.

člen městské rady

Člen městské rady je osoba, která zastupuje a zodpovídá za veřejné zájmy v obci a je zvolená občany.

poskytovat útěchu

Poskytovat útěchu je projevovat oporu, pochopení a povzbuzení někomu, kdo je v tíživé situaci.

radit se <o čem>

Poradit se s někým o čemkoliv, získat názor nebo pomoc.

vědět si rady

Vědět si rady je schopnost rozumně a efektivně řešit problémy a překonávat překážky bez nutnosti obracet se na druhé.

tázat se

Dotazovat se, zkoumat, ptát se; hledat odpověď na otázku.

poskytovat služby

Poskytovat služby znamená poskytovat užitečnou podporu, jako například poradenství, údržbu nebo servis.

radit <komu>

Radit je dávat návody, doporučení, rady, zkušenosti či poučení pro jiné.

dát <komu> radu

Poradit někomu, jak se zachovat, co udělat nebo co si myslet.

poskytovat (ovoce)

Dávat, přinášet nebo nabízet ovoce.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

poskytovat <co>

Poskytovat znamená dát někomu něco nebo mu poskytnout podporu.