Facebook

Radit se <s kým> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu radit se <s kým>.

Význam: Radit se je získávat radu nebo názor od někoho jiného.

tázat se na radu

Ptát se na radu, znamená požádat o radu/poradu, aby se získal názor na konkrétní situaci nebo problém.

poskytovat (rady)

Dávat někomu rady, aby pomohl řešit problém.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

Podobná synonyma

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená propustit nebo vyloučit ze zaměstnání či jiného postavení.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat znamená zabavit (majetek) někomu.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

ztížit <co komu>

Ztížit komu cokoli: způsobit obtíže, zpomalit nebo učinit náročnější.

nabít <komu>

Dát někomu (např. energii, znalosti, motivaci) zdroje, aby byl schopen určitou činnost provádět.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc, odpovědnost nebo výsadu nad něčím.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

darovat <co komu>

Darovat znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco zcela bez nároku na náhradu.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

dávat rady

Poradit někomu, jak postupovat v dané situaci, aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků.

poslat <co komu>

Poslat: předat (něco) komu; předat (něco) z jednoho místa na druhé.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

ulehčit <co komu>

Ulehčit: zjednodušit, usnadnit komu práci, úkol nebo situaci.

vyčítat <co komu>

Vyčítat znamená vyčíslit komu něco kritického nebo vyčíslit mu jeho chyby.

ubližovat <komu>

Ubližovat = Činit fyzické nebo psychické bolesti člověku nebo zvířeti.

uznat <komu> (zkoušku)

Uznat (zkoušku) znamená přiznat, že dotyčná osoba získala potřebné znalosti a schopnosti, aby splnil požadavky zkoušky.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu připomenout někomu informaci, nápad nebo povinnost.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

zvykat <komu n. čemu>

Zvykat - učit se očekávat, že se něco bude opakovat, nebo vyžadovat trvalou přítomnost něčeho.

urážet <komu> (hlavy)

Urážet : používat slova nebo činy, které jsou zaměřeny na osobu k úmyslnému způsobení újmy na jejím důstojnosti.

křivdit <komu>

Křivdit znamená šířit záměrně nepravdivé údaje a zpochybňovat úctu a důvěru, kterou někomu vyjadřujeme.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

slušet <co komu>

Slušet: komu-líbit se, zalíbit se, být vhodný pro někoho.

být určen <komu>

Být určen: jít nebo být označen pro určitou osobu, účel nebo cíl.

dávat <komu> (cenu)

Přiznat/udělit někomu cenu/ocenění/odměnu/uznání za jeho úspěchy/výkon.

určovat <co komu>

Určovat je stanovit, vymezit nebo rozhodnout co patří komu.

poskytovat služby

Poskytovat služby znamená poskytovat užitečnou podporu, jako například poradenství, údržbu nebo servis.