Facebook

Radit se <s kým> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu radit se <s kým>.

Význam: Radit se je získávat radu nebo názor od někoho jiného.

tázat se na radu

Ptát se na radu, znamená požádat o radu/poradu, aby se získal názor na konkrétní situaci nebo problém.

poskytovat (rady)

Dávat někomu rady, aby pomohl řešit problém.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

Podobná synonyma

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

utít <komu> (řeč)

Utít: odvrátit, omluvit se, upustit od něčeho.

fakturovat <co komu>

Fakturovat je proces vystavování faktury pro účely účtování a platby.

přitěžovat <komu>

Přitěžovat znamená přidělovat nebo přikládat nějakou zátěž nebo úkol, který má být vykonán.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je vyjádření odpuštění jeho chyb nebo ublížení, které vám způsobil. Znamená to, že se rozhodnete uznat a přijmout dřívější činy, aniž byste si přáli odvetu.

závidět <komu>

Závidět znamená projevovat závist a touhu po čemkoliv, co někdo jiný má.

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

znesnadňovat <co komu>

Znesnadňovat znamená ztěžovat situaci nebo zhoršovat podmínky pro někoho.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebírat nebo odstraňovat část nebo celou část něčeho.

hníst <komu> (svaly)

Hníst znamená pohybovat svaly, aby se uvolnily a uvolnily napětí.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat někoho nebo něco za jeho chyby nebo nedostatky.

tázat se

Tázat se: ptát se, dotazovat se; zjišťovat informace, žádat o vysvětlení; hledat odpovědi.

povídat <co komu>

Mluvit s někým o čemkoli, obvykle o zážitcích, plánech nebo názorech.

neprospívat <komu>

Neprospívat znamená nedávat mu žádnou pomoc, způsobující ztrátu, zpoždění či neúspěch.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

radit

Radit znamená dávat rady, poradit, návrhy a doporučení, aby se někomu pomohlo rozhodnout.

odplatit <komu čím>

Vrátit stejnou platnost; provést stejnou činnost; protože někomu něco uděláno.

vyseknout <komu> (poklonu)

Vyseknout poklonu znamená uctít někoho pokleknutím a ukloněním se.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytovat někomu podporu nebo asistenci.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

odcizovat <co komu>

Ukrást něčí majetek nebo práva.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět, lhát a mít milostný vztah s někým jiným než s partnerem.

usnadnit <co komu>

Usnadnit: pomoci komu/čemu, aby bylo něco provedeno snadněji a rychleji.