Facebook

Tázat se na radu - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu tázat se na radu.

Význam: Ptát se na radu, znamená požádat o radu/poradu, aby se získal názor na konkrétní situaci nebo problém.

radit se <s kým>

Radit se je získávat radu nebo názor od někoho jiného.

poskytovat (rady)

Dávat někomu rady, aby pomohl řešit problém.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

Podobná synonyma

být na škodu <komu>

Být na škodu znamená ublížit někomu nebo něčemu, způsobit škodu nebo škodlivý dopad.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

stačit <komu v čem>

Stačit je poskytnout dostatek čeho nebo někomu to, co je potřeba.

vysvětlit <komu co

Vysvětlit - to je ukázat/ objasnit něčemu/někomu jeho smysl a účel.

vynadat <komu>

Vynadat je příkazem nebo slovním útokem projevit nelibost a neúctu.

ukrást <co komu>

Ukrást: odebrat cizí věc nebo majetek někomu bez jeho svolení.

být podřízen <komu>

Být podřízen znamená poslouchat a plnit příkazy někoho, kdo je nad námi ve struktuře moci.

utrhat <komu>

Utrhat znamená odebrat něčemu nebo někomu něco, co mu patří, vyvlastnit, odebrat.

dávat rady

Poradit někomu, jak postupovat v dané situaci, aby bylo možné dosáhnout nejlepších výsledků.

vzít zbraň <komu>

Převzít kontrolu nad zbraní a předat ji někomu jinému.

poslat <co komu>

Poslat: předat (něco) komu; předat (něco) z jednoho místa na druhé.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

ztěžovat <co komu>

Ztěžovat je vytvářet či zvyšovat těžkosti, problémy nebo starosti pro někoho.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

oznámit <co komu>

Oznámit komu co: sdělit informace, udělat něco známým.

navrhnout <co komu>

Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.

věnovat se <komu>

Věnovat se znamená poskytnout čas a energii do toho, aby se pomohlo komu, nebo čemu.

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.

dát <co komu>

Dát znamená poskytnout něčemu nebo někomu danou věc, službu, nabídku či informaci.

vyslovovat <komu> (lásku)

Vyjadřovat lásku někomu nahlas.

zanechat <co komu>

Zanechat: dát něco komu, odjet nebo odejít a nechat něco po sobě.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přimět jej, aby dělal nebo čelil něčemu obtížnému či nepříjemnému.

vrazit <komu> facku

Dát fyzický nátlak na někoho, aby se podvolil, nebo aby vyjádřil svůj nesouhlas.

ubrat <komu> (ze mzdy)

Ubrat (ze mzdy) znamená snížit část výplaty.

cpát <co komu>

Cpát je slangový výraz pro násilné vtlačení nebo vnutit něčeho někomu.

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.