Facebook

Rušit (ticho) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rušit (ticho).

Význam: Rušit (ticho) znamená přerušovat ticho, vytvářet nepořádek nebo být rušivým.

kazit

Kazit znamená poškodit nebo zhoršit, obvykle kvalitu něčeho.

ničit

Ničit znamená poškozovat nebo zcela zničit něco nebo někoho.

destruovat

Rozrušit, zničit nebo znehodnotit.

přestupovat zákon

Přestupování zákona znamená porušování předpisů nebo zákonů.

Podobná synonyma

ničit (jedem)

Ničit znamená rušit, poškozovat nebo zničit.

ničit <co>

Ničit: způsobovat trvalou nebo dočasnou zkázu, napáchat škodu, rozrušovat.

přestupovat

Přestupovat znamená přecházet z jedné strany na druhou, například přes hranici nebo přes jinou rozlišovací čáru.

mravní zákon

Mravní zákon je systém morálních zásad, který určuje, co je správné a co je špatné.

nedodržet (zákon)

Nedodržet zákon znamená porušit jeho pravidla a uložené sankce.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

mít platnost (zákon)

Mít platnost znamená mít pravomoc a autoritu; zákon je platný, pokud je podepsán a schválen.

dodržet (zákon)

Dodržovat zákon znamená plnit povinnosti a respektovat stanovená pravidla.

porušit (zákon)

Porušit znamená přestat dodržovat zákon nebo jiné pravidlo.

zachovávat (zákon)

Zachovávat zákon znamená dodržovat a respektovat právní předpisy.

vnucovat (zákon)

Vnucovat znamená násilím prosazovat nebo nutit něco, co není v souladu s vůlí jiných lidí.

kazit <co>

Znepříjemňovat, zhoršovat, poškozovat.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.

kazit se

Kazit se znamená dělat chyby nebo jednat nesprávně, čímž se naruší očekávaný výsledek.

zákon

Zákon je forma právní pravidlo, které stanovuje povinnosti a práva lidí a organizací.

přijmout (zákon)

Přijmout zákon znamená schválit jeho pozměňovací návrh pomocí hlasování a zařadit jej do platného právního systému.

přestoupit (zákon)

Přestoupit znamená přecházet z jedné strany na druhou nebo překračovat nějakou hranici. V právním smyslu to znamená přecházet z jedné právní úpravy na jinou.

nedodržovat (zákon)

Porušovat, nerespektovat, nesplňovat požadavky zákona.

mimo zákon (osoba)

Osoba mimo zákon je někdo, kdo porušuje zákony a je nezákonný.

ctít (zákon)

Ctít zákon znamená dodržovat jeho pravidla a respektovat jeho autoritu.