Facebook

Nastat (ticho) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu nastat (ticho).

Význam: Nastat = dostat se do stavu ticha; umlčet se.

začít vládnout

Začít vládnout znamená nastolit vládu nebo jiný druh autority a mít nad daným územím plnou kontrolu.

rozhostit se

Ubytovat a přivítat hosty; nabídnout jim domovské pohlazení a lásku.

Podobná synonyma

začít

Začít znamená započít něco nového, začít s prvním krokem ke splnění cíle.

vládnout

Vládnout znamená mít moc a autoritu, aby se vykonávala práva a přijímaly opatření.

začít <co>

Začít: započít něco, začínat, zahájit, začínat s čímžkoli.

začít kráčet

Začít kráčet: začít s cílem, úsilím nebo činností, aby se dosáhlo výsledku.

začít (liják)

Začít znamená zahájit nebo spustit nějakou činnost nebo proces.

rozhostit se (ticho)

Rozhostit se ticho znamená udržet klid a mír.

začít působit (lék)

Začít účinkovat, začít působit jako lék - začít se projevovat v organismu a začít vykonávat svou funkci.

vládnout <komu>

Vládnout znamená mít kontrolu nad něčím nebo někým a rozhodovat o jeho činnosti.

začít nadávat <komu>

Začít nadávat znamená začít s hrubými slovy obviňovat či urážet danou osobu.

začít se třást

Začít se třást znamená zažít neurčitý pocit úzkosti a strachu, který se projevuje fyzickými nepříjemnými příznaky, jako je třes, srdce bušící rychleji, pocení a sucho v krku.

začít (dělat)

Začít znamená zahájit nebo započít nějakou činnost.

začít (se dít)

Začít (se dít) znamená zahájit, rozvinout nebo započít nějakou akci, proces nebo událost.

začít řádit

Začít řádit znamená začít vše řídit, organizovat, pořádek dělat.

začít se užívat

Začít se užívat: začít být využíván, stát se oblíbeným nebo obecně uznávaným.

začít (dovolenou)

Začít dovolenou: obnovit energii, cestovat a užít si volnosti.

začít provádět <co>

Začít provádět: začít s činností nebo procesem.

začít dělat <co>

Začít dělat: začít provádět činnost; začít s činností; zahájit činnost.

vládnout <čím>

Vládnout znamená mít ve věcech nebo situacích mocenskou kontrolu a autoritu.