Facebook

Pohyb ruky - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu pohyb ruky.

Význam: Pohyb ruky je pohyb rukou, který může být jak spontánní, tak úmyslný a jehož cílem je obvykle vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocity.

posunek

Posunek je finanční odměna či bonus pro zaměstnance za jeho výkon, ochotu a loajalitu.

pokyn

Pokyn je instrukce nebo rada, která vám říká, co máte dělat nebo jak postupovat.

čin

Čin je činnost nebo jednání, které má následky a vyžaduje si odpovědnost.

postoj

Postoj je osobní názor, smýšlení nebo stanovisko k určitému tématu nebo situaci.

Podobná synonyma

postoj (tělocvičný)

Postoj je držení těla ve stoje, v tělocvičně je to správný postoj těla, který je nutný pro provádění cvičení a udržení dobrého zdraví.

nepřátelský (postoj)

Nepřátelský postoj je postoj, který se vyznačuje hostilitou, odmítavostí a nevraživostí k něčemu nebo někomu.

uctivý (postoj)

Uctivost je postoj respektu k ostatním, který se odráží v chování a slovech. Je to způsob, jak se projevit úctu a úroveň respektu k ostatním.

postoj (uvolněný)

Postoj je způsob myšlení a jednání, který je volný, pozitivní a neformální, který vychází ze smířlivého přístupu k životu.