Facebook

Být odporný - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu být odporný.

Význam: Být odporný znamená být velmi nevhodný, odporující všem dobrým mravům nebo zásadám.

být protivný

Být protivný znamená být nevychovaný, drzý, nepříjemný a zlý.

hnusit se <co komu>

Hnusit se: představovat si něco odporuplného, nechutného nebo odpudivého o někom nebo něčem.

Podobná synonyma

brát <co komu>

Brát znamená vzít si něco od někoho, což může být materiální nebo nehmotné, například peníze, služby nebo radu.

protivný

Protivný: nezdvořilý, drzý, nepříjemný, zlý, odpudivý, nehrdiný, urážlivý, hrubý.

telefonovat <komu>

Volat/mluvit po telefonu s někým.

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.

svědčit <komu> (zdraví)

Svědčit znamená potvrdit něčí zdraví, tj. potvrdit, že se osoba cítí dobře a je zdráva.

uložit <komu> (trest)

Imponovat trest (fyzický nebo jiný) komu za provinění.

zabránit <komu v čem>

Zabránit: překážet někomu v něčem, udělat mu překážku, aby nemohl dosáhnout svého cíle.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat zlost a nelibost vůči někomu slovním způsobem.

pojmout zášť <ke komu>

Pojmout zášť ke komu znamená projevit nenávist nebo odpor k dané osobě.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat to co komu na základě nějakého rozhodnutí či dohody.

mít se <ke komu>

Mít se ke komu je výraz pro vztah, kdy se můžete spolehnout na druhou osobu a cítit se s ní v bezpečí.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

předhodit <co komu>

Předhodit znamená poskytnout něco někomu; dát ho mu nebo ho předat.

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

zošklivit se <co komu>

Ztratit sebevědomí, přestat se cítit dobře ve své kůži, prožívat negativní pocity.

nevyhovět <komu>

Nevyhovět znamená odmítnout jeho/její požadavek nebo žádost.

dávat <komu> (cenu)

Přidělit někomu cenu nebo ocenění za úspěch, výkon nebo zásluhy.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc, odpovědnost nebo výsadu nad něčím.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

odpovědět <komu> (na dopis)

Odpovědět na dopis je poskytnout reakci a odpověď na obsah dopisu.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat je vyvlastnit majetek od někoho silou práva.

odcizovat <co komu>

Ukrást něčí majetek nebo práva.

vnucovat <co komu>

Vnucovat znamená nutit někoho, aby přijal něco, co nechce.

vrátit <co komu>

Vrátit: dát zpět to, co bylo dříve patřilo, nebo co bylo dáno jiné osobě.

poručit <co komu>

Poručit: rozkázat někomu, aby něco udělal.

pomoci <komu>

Pomoc znamená poskytovat podporu nebo pomoc dané osobě.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.