Facebook

Háček - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu háček.

Význam: Háček je znaména, které se používá ve větách, aby označilo přídavná jména, části věty nebo citace.

věšák

Věšák je nábytek, který slouží k ukládání a držení oděvů.

diakritické znaménko

Diakritické znaménko je znak nebo kombinace znaků, které se používají k zvýraznění či modifikaci významu písmena nebo slova.

pohrabáč

Pohrabáč je hra se šesti kartami, ve které hráči snaží získat co nejvíce bodů.

udička

Udička je stavební materiál, který se používá k pevnému spojení dvou konstrukcí.

problém

Problém je obtížný problém nebo situace, kterou je třeba vyřešit.

potíž

Potíž je problém, který je obtížný k řešení nebo vyřešení.

komplikace

Komplikace je problém nebo komplikovaná situace, která komplikuje zpracovávání úkolu nebo procesu.

zádrhel

Nečekaný problém, který brání dosažení cíle.

vodák (pádlující u špičky lodi)

Vodák je člověk, který sedí u špičky lodi a pádlováním vytváří pohyb lodi.

Podobná synonyma

neřešitelný (problém)

Problém, který nelze vyřešit, aniž by byly použity nějaké nekonvenční postupy.

znaménko

Symbol, znak nebo znaménko je obraz, písmeno nebo grafický znak, který označuje nějakou věc, stav nebo myšlenku.

zvrhnout se (na lodi)

Zvrhnout se znamená, že loď se obrátí na bok, objeví se náhlá nečekaná situace, která vyžaduje okamžitou reakci.

plošina (na lodi)

Plošina je část lodi, která je umístěna na lodním trupu, obvykle vyvýšená nad hladinou moře a slouží k manipulaci s nákladem.

nadhodit (problém)

Nadhodit znamená představit nápad, myšlenku, návrh nebo problém, který může být debatován.

poslat (po lodi)

Přepravit lodí.

jet lodí

Proplouvat vodou pomocí lodi, například na dovolenou nebo na výlet.

rozřešit (problém)

Rozřešit: vyřešit, udělat řešení, nalézt správnou cestu.

odsunout (problém)

Odsunutí je proces přesídlení velké skupiny lidí z jejich domovské země, obvykle vynucenou vládou.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

oddíl (lodí n. letadel)

Oddíl je skupina lodí či letadel, které jsou společně organizovány a provozovány.

znaménko (opakování)

Znaménko je symbol, obrázek, kombinace čísel nebo písmen, které slouží jako zástupný znak pro myšlenku, stav nebo věc.

nerozřešený (problém)

Neřešený problém nebo otázka, která zůstává nezodpovězená nebo nevyřešená.

vyjet (s lodí)

Vyjet (s lodí) znamená odplout z přístavu a opustit břeh.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

znaménko (diakritické)

Znaménko (diakritické) je znak přidávaný k písmenům, který mění jejich význam nebo výslovnost.