Facebook

Komplikace - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu komplikace.

Význam: Komplikace je problém nebo komplikovaná situace, která komplikuje zpracovávání úkolu nebo procesu.

věšák

Věšák je nábytek, který slouží k ukládání a držení oděvů.

diakritické znaménko

Diakritické znaménko je znak nebo kombinace znaků, které se používají k zvýraznění či modifikaci významu písmena nebo slova.

pohrabáč

Pohrabáč je hra se šesti kartami, ve které hráči snaží získat co nejvíce bodů.

udička

Udička je stavební materiál, který se používá k pevnému spojení dvou konstrukcí.

problém

Problém je obtížný problém nebo situace, kterou je třeba vyřešit.

potíž

Potíž je problém, který je obtížný k řešení nebo vyřešení.

zádrhel

Nečekaný problém, který brání dosažení cíle.

vodák (pádlující u špičky lodi)

Vodák je člověk, který sedí u špičky lodi a pádlováním vytváří pohyb lodi.

obtíž

Obtíž je náročný úkol, který může být fyzicky, psychicky nebo intelektuálně náročný.

těžkost

Těžkost je stav obtížnosti, náročnosti nebo zatížení, může se projevovat jako únava, vyčerpání nebo úzkost.

zápletka

Zápletka je příběhové začátky, které jsou založeny na konfliktu, záhadě, nebo obojím, čímž se čtenáři přitáhne do děje.

Podobná synonyma

zvrhnout se (na lodi)

Zvrhnout se znamená, že loď se obrátí na bok, objeví se náhlá nečekaná situace, která vyžaduje okamžitou reakci.

nerozřešený (problém)

Neřešený problém nebo otázka, která zůstává nezodpovězená nebo nevyřešená.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

plošina (na lodi)

Plošina je část lodi, která je umístěna na lodním trupu, obvykle vyvýšená nad hladinou moře a slouží k manipulaci s nákladem.

znaménko (diakritické)

Znaménko (diakritické) je znak přidávaný k písmenům, který mění jejich význam nebo výslovnost.

být na obtíž

Být na obtíž znamená starat se o něco, co je obtížné a vyžaduje úsilí, aby se dosáhlo cíle.

znaménko

Symbol, znak nebo znaménko je obraz, písmeno nebo grafický znak, který označuje nějakou věc, stav nebo myšlenku.

poslat (po lodi)

Přepravit lodí.

neřešitelný (problém)

Problém, který nelze vyřešit; jehořešení představuje nadlidský úkol.

vyjet (s lodí)

Vyjet (s lodí) znamená odplout z přístavu a opustit břeh.

znaménko (opakování)

Znaménko je symbol, obrázek, kombinace čísel nebo písmen, které slouží jako zástupný znak pro myšlenku, stav nebo věc.

odsunout (problém)

Odsunutí je proces přesídlení velké skupiny lidí z jejich domovské země, obvykle vynucenou vládou.

jet lodí

Proplouvat vodou pomocí lodi, například na dovolenou nebo na výlet.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

rozřešit (problém)

Rozřešit: vyřešit, udělat řešení, nalézt správnou cestu.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

oddíl (lodí n. letadel)

Oddíl je skupina lodí či letadel, které jsou společně organizovány a provozovány.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

nadhodit (problém)

Nadhodit znamená představit nápad, myšlenku, návrh nebo problém, který může být debatován.