Facebook

Svazek lodí - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu svazek lodí.

Význam: Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

operační svaz (námořnictva)

Operační svaz je vojenská síť námořních jednotek, které spolupracují při provádění vojenských operací.

Podobná synonyma

svaz

Svaz je sdružení osob, firem nebo organizací se stejným zájmem, které se společně zavazují k obhajobě svých práv a zájmů.

operační

Operační je odvozeno z latinského slova "operatio" a označuje činnost, která se provádí, aby bylo dosaženo určitého cíle.