Facebook

Potíž - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu potíž.

Význam: Potíž je problém, který je obtížný k řešení nebo vyřešení.

věšák

Věšák je nábytek, který slouží k ukládání a držení oděvů.

diakritické znaménko

Diakritické znaménko je znak nebo kombinace znaků, které se používají k zvýraznění či modifikaci významu písmena nebo slova.

pohrabáč

Pohrabáč je hra se šesti kartami, ve které hráči snaží získat co nejvíce bodů.

udička

Udička je stavební materiál, který se používá k pevnému spojení dvou konstrukcí.

problém

Problém je obtížný problém nebo situace, kterou je třeba vyřešit.

komplikace

Komplikace je problém nebo komplikovaná situace, která komplikuje zpracovávání úkolu nebo procesu.

zádrhel

Nečekaný problém, který brání dosažení cíle.

vodák (pádlující u špičky lodi)

Vodák je člověk, který sedí u špičky lodi a pádlováním vytváří pohyb lodi.

obtíž

Obtíž je těžkost, která působí problémy nebo překážky; může být fyzická, psychická nebo finanční.

nesnáz

Nesnáz je obecné označení problému, který je náročný na řešení.

svízel

Svízel je stav obtíží, trápení nebo útrapy, které člověka omezují nebo znepříjemňují život.

těžkost

Těžkost je obtížné nebo náročné úsilí, které je nutné vynaložit na získání něčeho.

trampota

Trampota je obecné označení pro běžné, náročné či zdlouhavé práce, kterou je třeba vykonat.

Podobná synonyma

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

nadhodit (problém)

Nadhodit znamená představit nápad, myšlenku, návrh nebo problém, který může být debatován.

neřešitelný (problém)

Problém, který nelze vyřešit; jehořešení představuje nadlidský úkol.

svízel soužení

Svízel je obtížná situace, která se projevuje buď fyzickým, psychickým nebo materiálním utrpením.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

nerozřešený (problém)

Neřešený problém nebo otázka, která zůstává nezodpovězená nebo nevyřešená.

poslat (po lodi)

Přepravit lodí.

zvrhnout se (na lodi)

Zvrhnout se znamená, že loď se otáčí nebo sklání do strany, často způsobené silným větrem nebo jinou přírodní silou.

znaménko

Symbol, znak nebo znaménko je obraz, písmeno nebo grafický znak, který označuje nějakou věc, stav nebo myšlenku.

být na obtíž

Být na obtíž znamená starat se o něco, co je obtížné a vyžaduje úsilí, aby se dosáhlo cíle.

plošina (na lodi)

Plošina je část lodi, která je umístěna na lodním trupu, obvykle vyvýšená nad hladinou moře a slouží k manipulaci s nákladem.

jet lodí

Proplouvat vodou pomocí lodi, například na dovolenou nebo na výlet.

znaménko (opakování)

Znaménko je symbol, obrázek, kombinace čísel nebo písmen, které slouží jako zástupný znak pro myšlenku, stav nebo věc.

vyjet (s lodí)

Vyjet (s lodí) znamená odplout z přístavu a opustit břeh.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

oddíl (lodí n. letadel)

Oddíl je skupina lodí či letadel, které jsou společně organizovány a provozovány.

znaménko (diakritické)

Znaménko (diakritické) je znak přidávaný k písmenům, který mění jejich význam nebo výslovnost.

odsunout (problém)

Odsunutí je proces přesídlení velké skupiny lidí z jejich domovské země, obvykle vynucenou vládou.

rozřešit (problém)

Rozřešit: vyřešit, udělat řešení, nalézt správnou cestu.