Facebook

Pohrabáč - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu pohrabáč.

Význam: Pohrabáč je hra se šesti kartami, ve které hráči snaží získat co nejvíce bodů.

věšák

Věšák je nábytek, který slouží k ukládání a držení oděvů.

diakritické znaménko

Diakritické znaménko je znak nebo kombinace znaků, které se používají k zvýraznění či modifikaci významu písmena nebo slova.

udička

Udička je stavební materiál, který se používá k pevnému spojení dvou konstrukcí.

problém

Problém je obtížný problém nebo situace, kterou je třeba vyřešit.

potíž

Potíž je problém, který je obtížný k řešení nebo vyřešení.

komplikace

Komplikace je problém nebo komplikovaná situace, která komplikuje zpracovávání úkolu nebo procesu.

zádrhel

Nečekaný problém, který brání dosažení cíle.

vodák (pádlující u špičky lodi)

Vodák je člověk, který sedí u špičky lodi a pádlováním vytváří pohyb lodi.

Podobná synonyma

neřešitelný (problém)

Problém, který nelze vyřešit; jehořešení představuje nadlidský úkol.

stát se aktuálním (problém)

Stát se aktuálním znamená aktualizovat téma a přizpůsobit se současným okolnostem.

znaménko

Symbol, znak nebo znaménko je obraz, písmeno nebo grafický znak, který označuje nějakou věc, stav nebo myšlenku.

zvrhnout se (na lodi)

Zvrhnout se znamená, že loď se otáčí nebo sklání do strany, často způsobené silným větrem nebo jinou přírodní silou.

znaménko (opakování)

Znaménko je symbol, obrázek, kombinace čísel nebo písmen, které slouží jako zástupný znak pro myšlenku, stav nebo věc.

vyjet (s lodí)

Vyjet (s lodí) znamená odplout z přístavu a opustit břeh.

oddíl (lodí n. letadel)

Oddíl je skupina lodí či letadel, které jsou společně organizovány a provozovány.

znaménko (diakritické)

Znaménko (diakritické) je znak přidávaný k písmenům, který mění jejich význam nebo výslovnost.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

poslat (po lodi)

Přepravit lodí.

vyřešit (problém)

Vyřešit znamená najít řešení pro daný problém, poskytnout hořejší stav než původní.

plošina (na lodi)

Plošina je část lodi, která je umístěna na lodním trupu, obvykle vyvýšená nad hladinou moře a slouží k manipulaci s nákladem.

nadhodit (problém)

Nadhodit znamená představit nápad, myšlenku, návrh nebo problém, který může být debatován.

rozřešit (problém)

Rozřešit: vyřešit, udělat řešení, nalézt správnou cestu.

analyzovat (problém)

Analyzovat znamená podrobně studovat a zkoumat problém, aby byl správně pochopen a byla nalezena vhodná řešení.

jet lodí

Proplouvat vodou pomocí lodi, například na dovolenou nebo na výlet.

nerozřešený (problém)

Neřešený problém nebo otázka, která zůstává nezodpovězená nebo nevyřešená.

naléhavý (problém)

Naléhavý problém je situace, která vyžaduje okamžité řešení.

odsunout (problém)

Odsunutí je proces přesídlení velké skupiny lidí z jejich domovské země, obvykle vynucenou vládou.