Facebook

Nadhodit (problém) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nadhodit (problém).

Význam: Nadhodit znamená představit nápad, myšlenku, návrh nebo problém, který může být debatován.

nanosit (vodu)

Nanosit znamená přenášet nebo přivádět kapaliny (např. vodu) pomocí nádoby nebo jiného zařízení.

nahromadit <co kam>

Nahromadit: seskupit, shromáždit, shluknout, soustředit.

rozetřít (rovnoměrně barvu)

Rozetřít znamená rovnoměrně nanesenou barvu rozetřit na určitou plochu.

natřít (tence)

Natřít znamená aplikovat barvu, lakem nebo jiným materiálem jemným pohybem nebo štětcem na povrch.

vyslovit (otázku)

Vyslovit znamená vyjádřit nahlas, vyřčením, co si myslíme či co chceme říct.

přednést (návrh)

Předložit, prezentovat či představit něco (např. návrh nebo nápad).

vynést (kótu)

Vynést kótu znamená vyčíslit hodnotu nebo množství něčeho za účelem ocenění.

Podobná synonyma

nahromadit se

Nahromadit se znamená seskupit se dohromady, shromáždit se.

vyslovit

Vyslovit znamená artikulovat, vyjádřit nahlas slova či představu.

vynést (trumf)

Vynést trumf znamená využít něčeho, co může situaci zvrátit ve prospěch toho, kdo to udělá.

nahromadit

Nahromadit znamená seskupit početnou skupinu něčeho do jednoho místa.

návrh

Návrh je plán nebo nápad pro realizaci něčeho, např. pro realizaci představy, projektu či myšlenky.

nahromadit (peníze)

Sbírat, shromažďovat částky peněz ve větších objemech.

nabrat (vodu)

Nabrat znamená vodu odebírat z přírodního zdroje, například řeky, jezera nebo moře.

vyslovit (ortel)

Vyjádřit nahlas (případně tichým čtením) záměrně nebo nezáměrně skrytý význam slova.

nanést (barvu)

Nanést barvu znamená rovnoměrně aplikovat barvu na povrch, aby vytvořila krycí vrstvu.

projednat (otázku)

Projednat znamená pečlivě zkoumat a diskutovat o dané otázce.

vyjasnit (otázku)

Pochopit, vysvětlit, uvést v jasné souvislosti, aby bylo možné ji správně pochopit a odpovědět.

vyslovit <co>

Vyslovit: dát nahlas nějaké slovo nebo větu.

vést <kam> (vodu)

Vést znamená přivést nebo vést něco (např. vodu) kamkoli, kam by se jinak nedostalo.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

vpustit (vodu)

Umožnit průchod vody prostřednictvím otvoru nebo průchodu.

rozptylovat (vodu)

Rozptylovat vodu znamená rozdělovat ji do menších částí, aby se rozšířila na větší plochu.

vypumpovat (vodu)

Vypumpovat znamená odsát nebo odstranit tekutinu, obvykle vodu, pomocí mechanického zařízení.

rozetřít (máslo)

Rozetřít znamená rozmačkat, vymačkat nebo jiným způsobem rozdrtit (např. máslo).

přednést (otázku)

Předložit, prezentovat, sdělit, vyřčet, formulovat, vyjádřit, zformulovat.

vynést

Vynést znamená přenést něco z jednoho místa na druhé.

napustit (vodu)

Napustit znamená naplnit nějakou nádobu či přístroj vodou.

výtvarný návrh

Výtvarný návrh je proces navrhování a tvorby uměleckého díla nebo produktu.

návrh (písemný)

Návrh je písemná iniciativa, která navrhuje konkrétní opatření nebo řešení.