Facebook

Nerozřešený (problém) - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu nerozřešený (problém).

Význam: Neřešený problém nebo otázka, která zůstává nezodpovězená nebo nevyřešená.

odemčený (dům)

Dům, který je odemčený, je dům, který je otevřený a volně přístupný pro veřejnost.

odkrytý

Odkrytý význam je otevřená, dostupná a jasná informace; což může být objeveno nebo odhaleno.

volný

Volný znamená nezávislý, svobodný, neomezený, nesvázaný; může to být fyzické, duševní, finanční, politické, či jakékoliv jiné omezení.

zavřený

Zavřený: uzavřený, omezený, těsný, uzamčený, zapečetěný nebo zablokovaný.

nevyřešený

Nevyřešený: stav, kdy není dosud nalezeno řešení nebo odpověď na problém nebo otázku.

nerozhodnutý

Nerozhodnutý je stav, kdy člověk není schopen se rozhodnout, nedokáže se rozhodnout mezi dvěma možnostmi.

upřímný (vztah)

Upřímný vztah je vztah založený na důvěře, otevřenosti a autentičnosti, ve kterém se osoby mohou svobodně vyjádřit bez obav z kritiky.

přímý

Přímý je to, co je přímé, bezprostřední, přímočaré nebo rovné.

rovný

Rovný: hladký, rovnoběžný, vyrovnaný, stejný, zcela přesný.

nekrytý (bazén)

Nekrytý bazén je bazén, který není chráněn žádnou střechou ani jinou krytinou.

nechráněný

Nechráněný se označuje jako osoba nebo věc, která je bez ochrany, podpory nebo asistence.

krytý

Krytý: pokrytý nebo překrytý něčím, zastíněný, přikrytý, chráněný nebo utajený.

zjevný (konflikt)

Zjevný konflikt je mezi dvěma stranami, které mají protichůdné názory, postoje nebo zájmy.

viditelný

Viditelný = schopný být viděn; vnímatelný; dostatečně intenzivní nebo jasný, aby se dal vnímat.

skrytý

Skrytý: neviditelný, neznámý, utajený, nenápadný.

Podobná synonyma

bázeň

Bázeň je silný pocit úzkosti a obav z neznámého nebo ohrožujícího. Je to přirozená reakce na situaci, která je nebezpečná nebo přímo hrozící.

upřímný

Upřímný: schopný skutečně projevit své myšlenky a city; vyjadřuje skutečné a otevřené pocity.

zjevný

Zjevný je to, co je snadno viditelné nebo si lze snadno uvědomit; je to jasné a okamžitě patrné.

konflikt

Konflikt je střet dvou nebo více stran, který může vést k neshodám, sporu nebo násilí.

vyostřený (vztah)

Vyostřený vztah znamená, že vztah je napjatý a oba partneři jsou znepokojení a na pozoru.

vztah

Vztah je vazba mezi dvěma nebo více osobami, která je založena na emocionálních, fyzických nebo intelektuálních propojeních.

vztah (kauzální)

Vztah (kauzální) je spojení mezi dvěma nebo více událostmi, které vedou k důsledkům.

nekrytý

Nekrytý znamená otevřený, odhalený, nezakrytý, nepokrytý nebo nezajištěný.

bazén

Bazén je nádrž s vodou, která slouží k rekreaci, plavání, relaxaci nebo jen k užívání si koupání.

upřímný (cit)

Upřímný je příznačný pro osobu, která je otevřeně pravdivá, ukazuje skutečné emoce a činy s úctou a ohleduplností.

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

být zjevný

Být zjevný znamená být jasně pochopitelný a snadno viditelný.

způsobit (konflikt)

Způsobit: vyvolat, přivodit, zapříčinit. Konflikt: spor, střet, roztržka mezi lidmi nebo skupinami.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.