Facebook

Rozdat (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rozdat (peníze).

Význam: Rozdat znamená rozdělit peníze mezi různé osoby.

rozvrhnout

Rozvrhnout znamená rozdělit či rozložit určitou částku nebo časový úsek na menší části.

rozčlenit

Rozčlenit znamená dělit na menší části nebo části, které jsou sestaveny do většího celku.

roztřídit (dopisy)

Roztřídit znamená rozdělit například dopisy na skupiny nebo kategorie podle stejných vlastností.

odlišit

Odlišit je rozdělit do dvou částí nebo kategorií, rozlišit mezi nimi a pojmenovat je.

podělit <koho>

Rozdělit něco (čas, peníze, úkoly, povinnosti) mezi dvě nebo více osob.

odloučit (přátele)

Oddělit se od přátel; přerušit vztahy s nimi.

oddělit

Oddělit znamená rozdělit, separovat nebo rozlišit mezi dvěma nebo více věcmi.

odcizit

Odcizit se dá vyložit jako odcizovat, ukrást nebo zmizet bez jakéhokoliv oznámení.

znepřátelit

Znepřátelit se: způsobit si vzájemné nepřátelství, ztratit dobré vztahy.

spojit

Spojit znamená propojit, sdružit nebo sloučit dvě nebo více věcí do jednoho celku.

Podobná synonyma

zklidnit <koho>

Učinit klidnějším; umlčet; uklidnit; usmířit; zmírnit napětí, konflikt nebo agresi.

ironizovat <koho>

Ironizovat znamená činit si legraci z někoho nebo něčeho a ukazovat na jeho nedostatky s humorem.

odloučit

Oddělit se, rozejít se; určitá úroveň odloučení, odstup mezi dvěma osobami nebo věcmi.

nevražit <na koho n. co>

Nevražit - nesouhlasit a nevykazovat sympatie k něčímu, čemu nebo komu.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

dopravovat <koho n. co> (s eskortou)

Dopravovat znamená převést osobu nebo věc z místa na místo s eskortou.

angažovat se <za koho>

Angažovat se znamená přijmout aktivní zapojení do něčeho ve prospěch druhého člověka nebo skupiny.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat rady, podporu a vedení jiné osobě, aby mohla dosáhnout svého cíle.

přesvědčit <koho>

Uvést někoho do přesvědčení, že něco je pravda nebo správné.

ospravedlňovat <koho>

Ospravedlňovat znamená vysvětlovat/omlouvat počínání nebo jednání někoho.

odloučit (od světa)

Oddělit se od okolí, světa a lidí kolem nás; být izolován a zbaven všech styků.

útočit <na koho>

Útočit je cílené použití síly nebo nátlaku na někoho, aby se dosáhlo nějakého cíle.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět nebo oklamat někoho, abyste dosáhli bez jeho vědomí nebo souhlasu něčeho.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

posoudit <koho n. co>

Udělat si názor na někoho nebo něco a podle toho na ně či to jeho činění zaujmout postoj.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

navrhovat <koho>

Navrhovat je představovat někomu názor nebo návrh, aby se mohl rozhodnout.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout nebo někoho trefit.

okrášlit <koho n. co>

Zkrášlit; přidat na kráse, kouzlu a vzhledu.

oddělit <co od sebe>

Oddělit je rozdělit nebo rozlišit dvě věci, aby byly odděleny.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

připravit <koho o co>

Připravit: předem se připravit na něco, co má nastat, což zahrnuje přípravu materiálů, času, prostoru a očekávání.

testovat <koho n. co>

Testovat je provádění série procesů, které slouží k ověření funkčnosti, správnosti a kvality produktu, procesu nebo služby.

postihnout <koho co>

Postihnout znamená udělit trest nebo sankci za něco, co bylo provedeno špatně.

vyčerpávat <koho>

Vyčerpávat znamená vyčerpat fyzickou, psychickou nebo materiální energii někoho.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit, způsobit značnou škodu, znehodnotit, ztratit nebo odstranit.

napodobovat <koho>

Napodobovat znamená kopírovat pohyby nebo činy druhé osoby.

odbýt <koho>

Odbýt znamená rychle a bez ceremonií odmítnout něčí návrhy, názory či žádosti.

vrážet <do koho>

Vrážet do někoho znamená intenzivní fyzickou agresi, kdy se snažíte někomu ublížit.