Facebook

Hotové peníze - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu hotové peníze.

Význam: Hotové peníze jsou finanční prostředky, které jsou ihned k dispozici pro uskutečnění plateb.

připravenost

Připravenost je stav být schopným okamžitě začít pracovat, přijmout úkol či reagovat na situaci.

pohotovost

Pohotovost je stav připravenosti k okamžitému jednání; bývá dána rychlostí reakce a připraveností na nečekanou situaci.

jednotka (pohotovostní)

Jednotka pohotovostní je skupina vojáků nebo policistů, kteří jsou vysláni na místo, aby zajistili pořádek nebo pomohli při krizové situaci.

odhodlanost

Odhodlanost je vůle překonávat překážky, trvat na svém cíli a dosáhnout úspěchu, i přes případné neúspěchy a překážky.

ochota

Ochota je dobrovolná vůle pomáhat lidem nebo věcem a činit dobro jiným.

svolnost

Svolnost je souhlasné vyjádření účastníka, které umožňuje nějakou činnost či výkon.

bankovky

Bankovka je oficiální platidlo, v podobě papíru nebo plastu, vydávané národními bankami nebo vládami.

Podobná synonyma

jednotka

Jednotka je základní míra nebo veličina, která slouží ke srovnání a měření.

pohotovostní jednotka

Pohotovostní jednotka je jednotka vyšetřovací, která má za úkol rychle reagovat na různé situace a pomoci obětem.

elitní jednotka

Elitní jednotka je označení pro vysoce kvalifikovanou skupinu jednotlivců, která je schopna splnit náročné úkoly.

jednotka taktu

Jednotka taktu je rytmická jednotka, která určuje počet úderů u rytmické struktury.

rytmická jednotka (řádek)

Rytmická jednotka je sled not, které tvoří jeden rytmický celku. Jsou uspořádány v určitém pořadí a rytmu.

jednotka (vojenská)

Jednotka je vojenské uskupení používané pro operace, které se skládají z různého počtu vojáků a často i techniky.

jednotka (speciální)

Jednotka je skupina lidí s určitým posláním nebo úkolem, který je třeba splnit.

jednotka (letecká)

Jednotka (letecká) je skupina letadel, která je sestavena pro účel plnění specifického úkolu.

tisková jednotka

Tisková jednotka je zařízení, které slouží k tisku tiskovin, jako jsou dokumenty, fotografie a další.

pracovní jednotka

Pracovní jednotka je jednotka času, po kterou je nutné se soustředit na práci, aby byla úspěšně dokončena.