Facebook

Vyplývat <co z čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu vyplývat <co z čeho>.

Význam: Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

proudit

Proudit je pohyb tekutin, kapalin, plynů, částic nebo energie proudícími směrem.

plavat (loďka)

Plavba lodí, pohyb lodí po vodní ploše pomocí veslařských hole nebo motoru.

plout

Plout je pohyb lodí po vodě, dopředu nebo do stran, přičemž se využívají plachty, pádla nebo motor.

vznášet se (mráčky)

Vznášet se znamená letět, pohybovat se ve vzduchu, zvláště přirozeným způsobem jako ptáci nebo mráčky.

nést se

Vyjadřovat se, jednat nebo jít jiným směrem; být nápadným, energickým nebo odvážným.

být důsledkem

Být důsledkem znamená následovat něco jiného, co bylo dříve.

vysvítat

Vysvítat znamená zářit, ozářit a prozářit, tedy doslova zazářit.

míjet (dny)

Míjet znamená rychle projít či přejít, prožít nebo promarnit čas, dny, či dobu.

ubíhat

Ubíhat znamená postupně mizet, odcházet kamsi.

utíkat

Utíkat znamená rychle se pohybovat, během či procházet z jednoho místa na druhé.

uplývat

Uplyvat je vyjadřovat časový údaj o postupném ubývání času nebo odeznívání čehokoli jiného.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

šířit se

Rozšířit se, rozšiřovat se, šířit se; vyvíjet se, projevovat se, rozdělovat se.

Podobná synonyma

pomalu

Pomalu znamená s malou rychlostí, pozvolna nebo bez spěchu.

téci

Téci znamená plynule proudit, přesouvat se z místa na místo.

míjet se

Míjet se znamená projíždět se navzájem nebo minout se na krátkou vzdálenost.

světlo

Světlo je zdroj energie, který nás osvěcuje a dává nám čas a směr. Je to také symbol poznání, radosti a naděje.

vznášet se

Vznášet se znamená pohybovat se ve vzduchu, bez použití motorového pohonu.

vznášet se (nehybně)

Stát se ve vzduchu, nehybně se pohybovat.

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

plavat

Plavání je sportovní aktivita, která zahrnuje překonávání vody různými způsoby na úrovni od zábavy až po profesionální úroveň.

nést

Nést znamená unést, přenést nebo přenášet nějakou věc nebo činnost. Také to může znamenat nést odpovědnost nebo nést následky.

loďka

Loďka je malá plavidlo, které se používá pro rekreační účely, obvykle na řekách a jezerech.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

šířit se (anekdota)

Rozšiřovat se, šířit se = šířit informace, zprávy, vědomosti nebo myšlenky dál.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

vznášet se (mraky)

Vznášet se znamená poletovat, plout, létat, viset ve vzduchu, unášet se.

míjet (roky)

Míjet znamená ubíhat, plynout, procházet, čas plyne rychle a člověk nepřímo prožívá, jak roky utíkají.

vznášet se (ve vzduchu)

Letět/plout ve vzduchu; volně se pohybovat po prostoru.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

míjet

Míjet znamená projít kolem něčeho nebo někoho nebo něčeho přímo a nezastavit se ani se s ním nezabývat.

šířit

Rozšiřovat, šířit, sdílet něco s ostatními; šířit informace nebo dobré zprávy.