Facebook

Chytit <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu chytit <koho n. co>.

Význam: Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

popadnout

Popadnout znamená rychle sebrat, chytit, zvednout a odnést.

sáhnout <po čem>

Sáhnout po čem znamená dosáhnout a chytit něco, co je již blízko. Také to znamená podniknout kroky k něčemu, aby se toho dosáhlo.

drapnout

Drapnout je slangový výraz pro utéct, utíkat rychle a rychle se někam schovat.

kousnout (pes)

Kousnout znamená uchopit zuby a sevřít, často s bolestí nebo sílou. U psů je to vyjádření agresivity nebo obrany.

Podobná synonyma

kousnout <koho>

Kousnout znamená udeřit zuby na někoho nebo něco jako útok nebo reakci na něčí chování.

popadnout <co>

Rychle chytit nebo vzít do ruky.

sáhnout

Dotknout se něčeho nebo někoho fyzicky, načíst nebo přímo získat informace.

sáhnout <na co>

Sáhnout znamená dotknout se čeho nebo nač člověk cílí.

kousnout

Kousnout znamená použít zuby nebo čelisti k zachycení a držení čehosi nebo někoho až do bodu, ve kterém se uvolní.

popadnout se

Popadnout se znamená rychle a efektivně se připravit na činnost, situaci nebo nějakou změnu.

popadnout (dech)

Zhluboka se nadechnout a vydechnout, aby člověk mohl obnovit svou normální hloubku a rychlost dýchání.