Facebook

Zuřivý - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zuřivý.

Význam: Zuřivý znamená velmi rozzlobený, vzteklý, neovladatelný a vyhrocený.

šílený

Nezdravě nadměrný, narušený; zmatený, bláznivý, šokující, nezvyklý.

hysterický

Hysterický znamená velmi dramatický a hyperaktivní; přehnaně emocionální a náladový; velmi podrážděný a znepokojený.

pomatený

Pomatený se vztahuje ke stavu, kdy je člověk nezdravě šílený, zmatený nebo nezdravě změněný.

příčetný

Příčetný je označení pro osobu, která je schopná rozumného myšlení, rozumí situaci a je schopna se správně chovat.

vzteklý

Vzteklý: velmi rozčílený, vyvolaný vztekem; naštvaný, agresemi zahalený.

rozzuřený

Rozzuřený je stav emocí vyjadřující zlost, naštvanost a vztek.

zběsilý

Divoký, nespoutaný; horečnatý, nekontrolovatelný; šílený, nezastavitelný.

klidný

Klidný má význam serenní, tichý, mírný, vyrovnaný, pokojný, klidný a harmonický.

prudký

Prudký – příliš silný, intenzivní, rychlý, náhlý nebo hrubý.

divoký

Divoký znamená divoké, neohrožené, nezkrotné, přírodní a nezávislé.

horlivý

Horlivý znamená věnovat se něčemu s entuziasmem, horlivostí a nadšením.

vášnivý

Vášnivý znamená projevovat silné a intenzivní emoce, pocity či touhu.

Podobná synonyma

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

klidný (krok)

Klidný krok je rytmický pohyb, který vyjadřuje harmonii, pokoj a mír.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.

déšť (prudký)

Prudký déšť je silný a intenzivní dešťový úkaz, který je doprovázen silnými záblesky, duněním hromu a silným lijákem.

horlivý (přehnaně)

Horlivý znamená intenzivní, nadšený, zanícený a přehnaně oddaný.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

divoký n. zlý člověk

Nezkrotný, nespoutaný, drsný, bezohledný, obtížně ovladatelný člověk.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.