Facebook

Pohyb (prudký) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu pohyb (prudký).

Význam: Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

spěch

Spěch je rychlá akce nebo aktivita, kterou provádíme s naléhavou potřebou splnit něco co nejdříve.

chvat

Chvat je rychlý pohyb nebo akce.

shon

Shon je rychlý, intenzivní ruch nebo činnost.

Podobná synonyma

cesta

Cesta je fyzické nebo symbolické putování, které se obvykle uskutečňuje z bodu A do bodu B.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.

shon <po čem>

Shon je rychlý, usilovný pohyb nebo činnost, který je zaměřen na něco konkrétního.

stáčet se (cesta)

Stáčet se: oblouk, křivka na cestě; měnit směr jízdy nebo chůze; kolísání směrem nahoru a dolů.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

cestovat (letadlem)

Přepravovat se letadlem z místa na místo.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

chvat (zápasnický)

Chvat je zápasnický pohyb, který slouží k odražení protivníka, obraně nebo přechodu do útoku.