Facebook

Hysterický - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu hysterický.

Význam: Hysterický znamená velmi dramatický a hyperaktivní; přehnaně emocionální a náladový; velmi podrážděný a znepokojený.

psychotický

Psychotický je termín označující poruchu duševního zdraví, charakterizovanou změnami v myšlení, emocích a chování.

předrážděný

Předrážděný je stav emočního napětí, ve kterém je člověk podrážděný, znepokojený a neklidný.

vydrážděný

Vyprovokovaný, dotčený, rozrušený; popisující stav člověka, který je náladový a podrážděný.

rozzuřený

Rozzuřený je stav intenzivního vzteku, který je doprovázen extrémním výbuchem emocí.

popudlivý

Popudlivý znamená snadno se vztekat, mít sklon k zuřivosti nebo k úzkosti.

prchlivý

Prchlivý znamená rychle se vztekat nebo zlobit, být náladový a impulzivní.

nepříčetný

Nepříčetný je adjektivum, které označuje nezdravou mysl, která se vymyká normálnímu chování.

šílený

Nezdravě nadměrný, narušený; zmatený, bláznivý, šokující, nezvyklý.

zuřivý

Zuřivý znamená velmi rozzlobený, vzteklý, neovladatelný a vyhrocený.

pomatený

Pomatený se vztahuje ke stavu, kdy je člověk nezdravě šílený, zmatený nebo nezdravě změněný.

příčetný

Příčetný je označení pro osobu, která je schopná rozumného myšlení, rozumí situaci a je schopna se správně chovat.

Podobná synonyma

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je osoba, která má mentální poruchu nebo se projevuje abnormálním chováním.

zuřivý (boj)

Zuřivý boj je intenzivní konflikt, ve kterém účastníci bojují rozhodně a s rozhodností.