Facebook

Horlivý (přehnaně) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu horlivý (přehnaně).

Význam: Horlivý znamená intenzivní, nadšený, zanícený a přehnaně oddaný.

čilý

Čilý znamená aktivní, energický, plný energie a pohybu. Je to člověk, který stále něco dělá, který je neustále v pohybu.

podnětný

Podnětný se odkazuje na něco, co vyvolává myšlenky a nápady; stimuluje kreativitu a inovaci.

iniciativní

Iniciativní je to, co vyžaduje od člověka, aby se sám zapojil do činností bez příkazu.

podnikavý

Podnikavý je určení pro někoho, kdo je schopný iniciativy a odvážný ve vytváření příležitostí a řešení problémů.

činný

Činný = aktivní, pracovitý, výkonný; schopný učinit konkrétní činy.

Podobná synonyma

být činný (jako funkcionář)

Být činný znamená aktivně se podílet na organizaci či zajišťování činností ve vybrané organizaci, skupině nebo instituci.